• De boot gemist?

  18 mei 2021

  Net voor het inladen van de bagage valt een inspiratiemagazine op de deurmat: “Proef de streek”. Geen tijd meer om te lezen. Ik stop het nog snel in de vakantiekoffer.”Ga deze zomer op pad in je eigen omgeving en geniet” staat op de cover. Na twee vaccinaties betwijfel ik het wachten op de zomer. Het doel van de reis ervaar ik als vertrouwde omgeving en genieten doe ik daar al negen en veertig jaar. Twee uur na vertrek groet ik Anton Wachter op de kop van de Kleine Voorstraat in Harlingen. Een leeg blikje bier staat aan zijn voeten op de sokkel.

  Lees de hele column: 'De boot gemist?'
 • Bijzonder Terschelling: Monopoly

  31 augustus 2018
  Zicht op West-Terschelling vanaf Grootduin. Foto Jan van der Zee

  Zicht op West-Terschelling vanaf Grootduin. Foto Jan van der Zee

  In het net verschenen tweede nummer van de Miedbringer van 2018 vergelijkt Hilmar Schurink, voorzitter van SOS, de praktijk op Terschelling rond de bouw van recreatieve appartementen met het spel Monopoly. Lees hieronder de tekst.

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: Monopoly'
 • Bijzonder Terschelling: Het dilemma van de keuze

  9 april 2018
  West-Terschelling, jachthaven. Foto Piet Zumkehr, april 2018

  West-Terschelling, jachthaven. Foto Piet Zumkehr, april 2018

  "Op het gemeentehuis was meer sprake van diktaat dan van dialoog". De bespiegelingen van voorzitter Hilmar Schurink over de gemeenteraadsverkiezingen in de eerste Miedbringer van 2018 

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: Het dilemma van de keuze'
 • Bijzonder Terschelling: op een keerpunt

  5 maart 2018
  Cees Doeksen

  Cees Doeksen, mede-oprichter van SOS.

  Hieronder treft u de tekst aan van het beschouwende artikel van Hilmar Schurink uit de Miedbringer van december 2017

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: op een keerpunt'
 • Bijzonder Terschelling: Tijdgeesten en dubbelrollen

  17 augustus 2017
  West-Terschelling. Gezicht op de haven. Foto Jan van der Zee

  West-Terschelling. Gezicht op de haven. Foto Jan van der Zee.

  In het onlangs uitgekomen augustus-nummer van de Miedbringer geeft Hilmar Schurink, voorzitter van SOS, zijn visie op de burgerparticiatie op ons eiland en de bestuurscultuur bij de gemeente. Lees hier de tekst.

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: Tijdgeesten en dubbelrollen'
 • Bijzonder Terschelling: Met melk meer mest

  13 april 2017
  Terschelling, Formerumerwiel. Foto Jan van der Zee

  Polder Terschelling, Formerumerwiel. Foto Jan van der Zee

  Het voorjaarsnummer van De Miedbringer van 2017 is uit. Hilmar Schurink, voorzitter van SOS, gaat in zijn column Bijzonder Terschelling dit maal in op het landbouwbeleid en de landbouw op Terschelling. Zie hier de volledige tekst.

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: Met melk meer mest'
 • Bijzonder Terschelling: Altijd in Beweging

  24 december 2016
  Gezicht op West-Terschelling. Foto Jan van der Zee

  Gezicht op West-Terschelling. Foto Jan van der Zee

  Onder het motto 'Ome Gerritje' geeft Hilmar Schurink, voorzitter van SOS,in het kerstnummer van De Miedbringer commentaar op zaken als politiek, democratie en burgerparticipatie.

  Lees de hele column: ' Bijzonder Terschelling: Altijd in Beweging '
 • Bijzonder Terschelling: Bestuurlijke Bespiegelingen

  26 augustus 2016
  Noordsvaarder Terschelling. Foto Piet Zumkehr, 2016

  Noordsvaarder Terschelling, 2016

  In de column  in de Miedbringer van augustus 2016 brengt voorzitter Hilmar Schurink internationale ontwikkelingen en besturen op Terschelling bij elkaar onder de kop "Bestuurlijke Bespiegelingen".

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: Bestuurlijke Bespiegelingen'
 • Bijzonder Terschelling: Nationaal Landschap

  15 mei 2016
  Terschelling, Groene Landen. Foto Jan van der Zee

  Groene Landen, West Terschelling. Foto Jan van der Zee

  SOS heeft actief geparticipeerd in de discussie over de Toekomstvisie TS25. In de vorige Miedbringer is daar uitgebreid aandacht aan besteed. Eind februari heeft SOS de gemeenteraad een aanvulling gestuurd als formele zienswijze op de Discussienota TS25 van december 2015. TS25 wordt in mei door de raad behandeld en vastgesteld.

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: Nationaal Landschap'
 • Bijzonder Terschelling: Authentiek

  7 januari 2016
  West-Terschelling, 2013. Foto Piet Zumkehr

  West-Terschelling, 2013. Foto Piet Zumkehr

  De Jubileum-Miedbringer van december 2012 eindigde met een paar uitspraken die 'badgasten' hadden geplaatst op de website www.helpterschelling.nl in verband met de toenmalige bouwplannen op het B&Y-terrein. Het gaat over hun Terschelling-beleving, als 'klant'. Ik herhaal ze hierbij in omgekeerde volgorde: a. "Terschelling is zo mooi, omdat het er zo lekker authentiek uitziet en aanvoelt", b. "Zorg dat het eiland zich blijft onderscheiden van de andere eilanden", en c. "Stop met melken van dit eiland, maar bewaar de oorspronkelijke sfeer".

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: Authentiek'
 • Bijzonder Terschelling: Kritisch

  1 augustus 2015

  De vorige twee Miedbringers begon ik met de onderwerpen 'Ontwikkelvisie' en 'Bestuurskracht'. Dat was niet toevallig, want beide onderwerpen hangen met elkaar samen: wat en hoe. Deze Miedbringer zal ik wat kritischer een aantal ontwikkelingen op Terschelling aanroeren, want dat is onze taak vanuit de statutaire opgave 'Behoud van het eilander eigene'. Dit kritische slaat niet alleen op het volgende hoofdstuk Actuele Onderwerpen (De Miedbringer, 2015- 2, pag. 8 - 14), maar ook op dit meer beschouwende Voorwoord van de voorzitter.

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: Kritisch'
 • Bijzonder Terschelling: Bestuurskracht

  1 april 2015

  Ik begin met een goed bericht. Bert Wassink is als nieuwe burgemeester van Terschelling enthousiast aan zijn nieuwe functie begonnen. We hebben hem en zijn vrouw Ariënne (Bloem) van harte welkom geheten. Het eiland, en ook SOS, hopen op nieuwe impulsen in enkele hardnekkige kwesties die het gemeentehuis en de gemeenschap op Terschelling in de tang houden. Alle succes toegewenst ook vanaf deze plaats.

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: Bestuurskracht'
 • Bijzonder Terschelling: Ontwikkel visie

  1 december 2014
  West aan Zee, Terschelling, 2013. Foto Piet Zumkehr

  West aan Zee, Terschelling, 2013. Foto Piet Zumkehr

  In 1962 is onze stichting SOS opgericht ondermeer als reactie op de onstuimige groei van de 'vrije-tijdsbesteding': het toerisme. Overal in Nederland en langs de Europese kusten werden in snel tempo badplaatsen uit de grond gestampt, met grote hotels. En het kamperen kwam als betaalbare verblijfsvorm sterk op, inspelend op het gevoel van vrijheid. Ook op Terschelling nam het toerisme sterk toe, geconcentreerd in de zes weken van de schoolvakanties en de 'bouwvak' in juli en augustus. Daarbuiten was er weinig te doen en stonden de 'zomerhuisjes' en de kampeerterreinen weer leeg.

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: Ontwikkel visie'
 • Bijzonder Terschelling: FUMO en burgerparticipatie

  1 augustus 2014
  Oosterend Terschelling, Heartbreak Hotel. Foto Piet Zumkehr

  Oosterend Terschelling, Heartbreak Hotel. Foto Piet Zumkehr

  Uit de recente gemeentelijke nota Uitvoeringsbeleid bestemmingsplannen: "Een belangrijke taak van de lokale overheid is van oudsher om te sturen op de ruimtelijke ordening in de gemeente. De structuurvisie is hierbij het centrale sturingsinstrument en de uitwerking daarvan vindt plaats in bestemmingsplannen. Bij vergunningaanvragen voor bouwactiviteiten is de toets aan het bestemmingsplan dan ook een belangrijk onderdeel.

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: FUMO en burgerparticipatie'
 • Bijzonder Terschelling: Vernieuwing

  1 april 2014

  Op het moment van dit schrijven zijn net de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. Een opsteker voor Terschelling is, dat het opkomstpercentage relatief hoog is. Dus de 'politiek' leeft. De zetelverdeling bleef ongewijzigd ten opzichte van de situatie voor de verkiezingen. De rust lijkt een beetje teruggekeerd. Nu de bestuurskracht nog, om te voorkomen dat Terschelling alsnog wordt ingelijfd in een groter verband. In de vorige Miedbringer is daar uitgebreid over geschreven onder Kantelpunt besturen. De eerste geluiden van de nieuwe raad zijn bemoedigend.

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: Vernieuwing'
 • Bijzonder Terschelling: Kantelpunt besturen

  1 december 2013
  Victoria, Dellewal, Terschelling, 2015. Foto Piet Zumkehr

  Dellewal, Terschelling, 2015, Foto Piet Zumkehr

  Ons eiland is bijzonder, ook op de wijze waarop het wordt bestuurd. Op zich is dat niets nieuws, maar de tweede helft van 2013 is in bestuurlijk opzicht wel heel bijzonder. Burgemeester Jurrit Visser die terug moet treden vanwege zijn gezondheid. Dus een tijdelijke vervanger is aangetreden, burgemeester Rob Bats. Een nieuwe gemeentesecretaris/directeur voor het aansturen van de ambtelijke organisatie, en een nieuwe raadsgriffier om de raadsleden te assisteren. Een wethouder die zich binnen de termijn gedwongen ziet af te treden.

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: Kantelpunt besturen'
 • Bijzonder Terschelling: Vergelijking

  1 augustus 2013
  Het beeld van Willem Barentsz op Vardö

  Het beeld van Willem Barentsz op Vardö

  In de vorige Miedbringer stond een artikel 'Terug naar het eiland', dat voor een goed verstaander over de toekomst van Terschelling ging. Op dat moment kon de redactie niet achterhalen wie de auteur was van dat artikel, en waarin het gepubliceerd was. Omdat het zo uitgesproken visionair en actueel was hebben we toch besloten het te plaatsen. Wouter van Dieren maakte ons er op attent dat hij de schrijver was van dat stuk, dat al in 1977 gepubliceerd was in zijn boek 'Natuur is Duur'. Dus vanaf deze plaats alle dank en hulde aan Wouter van Dieren voor zijn vooruitziende blik.

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: Vergelijking'
 • Bijzonder Terschelling: Dilemma's

  1 april 2013
  Kamperen bij de Boer, Oosterend. Foto J.van der Zee

  Kamperen bij de Boer, binnenduinrand Oosterend. Foto J.van der Zee

  SOS kijkt terug op een geslaagd jubileumjaar. Het leven in en rond SOS heeft weer zijn normale gang gekregen. Maar ja, wat heet 'normaal'? Ik zal u als donateur meenemen langs een aantal dilemma's waar we bij onze vrijwillige werkzaamheden zoal tegenaan lopen. U mag het ook 'uitdagingen' noemen.

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: Dilemma's'
 • Bijzonder Terschelling: Status Aparte

  1 december 2012
  SOS-donateurs tijdens een bezoek aan Griend. Foto Jan van der Zee

  SOS-donateurs tijdens een bezoek aan Griend, 2012. Foto Jan van der Zee

  Stichting Ons Schellingerland (SOS) bestaat dit jaar 50 jaar. Reden voor een feestje? Jee en na. Ik kijk in dit jubileumnummer van De Miedbringer 50 jaar terug en 5 jaar vooruit. In 1962 is SOS opgericht uit verontrusting over ongeremde groei van het toerisme, en van de bouwlust van hotels en recreatiewoningen op Terschelling. In de afgelopen 50 jaar - na de wederopbouw en vanaf 1962 - hebben we in Nederland, in Europa en in grote delen van de wereld een economische en welvaartsgroei gekend van ongekende omvang. Dit gold ook voor het toerisme, lange tijd groeisector nummer één.

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling: Status Aparte'
 • Bijzonder Terschelling!

  1 augustus 2012
  Witte duinen bij Paal 19, Oosterend Terschelling, 2015. Foto Piet Zumkehr

  Witte duinen bij Paal 19, Boschplaat, Terschelling, 2015. Foto Piet Zumkehr

  Het Promotieteam van Terschelling heeft gezocht naar een woord waarmee Terschelling toeristisch nog beter in de kijker kon komen. 'Speulsk eiland' is gewogen, maar te licht bevonden. Als nieuwe voorzitter van SOS houd ik het maar op 'Bijzonder Terschelling!', want bijzonder dat is ze. Onder die kop zal ik in elke Miedbringer een beschouwing geven, zoals mijn voorganger Hugo Gorter ook steeds deed in zijn voorwoord. Hugo legt in deze Miedbringer uit waarom hij om persoonlijke redenen tussentijds is afgetreden. Vanaf half mei 2012 is ondergetekende uw nieuwe voorzitter.

  Lees de hele column: 'Bijzonder Terschelling!'
 • Ons 50-jarig jubileum en de toekomst van onze Stichting

  1 april 2012

  Op 17 juli 2012 doet zich het heugelijke feit voor dat onze Stichting 50 jaar bestaat. Vanaf 1962 hebben vele zeer betrokken bestuurders zich uiterst gemotiveerd ingezet voor het behoud van het bijzondere karakter van Terschelling. Nu, anno 2012, mogen we met trots terug kijken op een geslaagde invulling van onze doelstelling. Terschelling onderscheidt zich in zeer positieve zin van de andere Nederlandse Waddeneilanden.

  Lees de hele column: 'Ons 50-jarig jubileum en de toekomst van onze Stichting'