• Jan Pieter Kok overleden

  27 november 2023

  De opmaker van De Miedbringer, Jan Pieter Kok, is overleden. Hij maakte het blad van onze stichting vele jaren klaar voor de drukker. Het bestuur van SOS wenst de familie veel sterkte.

 • Uitspraak rechtbank festival Eilân

  20 oktober 2023

  Beste donateurs,

   

  De rechtbank Noord-Nederland heeft uitspraak gedaan in 5 zaken betreffende het Eilan Festival. In 3 daarvan is S.O.S. betrokken geweest, namelijk het beroep tegen de Wnb-vergunning, geluidsontheffing en omgevingsvergunning.

   

 • Nieuwe Miedbringer

  25 augustus 2023

  Nieuwe Miedbringer

 • Financieel jaarverslag 2022

  31 juli 2023

  FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022

  Financiën.

  Het boekjaar werd afgesloten op 31 december 2022.

  De totale inkomsten over 2022 bedroegen  € 12.588,-  en de uitgaven waren  € 10.951,-
  Dit geeft over 2022 een positief resultaat van  € 1.637,-
  De kosten van onderhoud aan de Sjouw zijn door een donateur betaald.

  Begroting 2024

  In de begroting van 2024 is het onderhoud van de Seinpaal op Seinpaalduin opgenomen.
  Door aanvraag van subsidies is het waarschijnlijk mogelijk de kosten hiervan te beperken.

  Donateurs bestand.