• Geen vergunning Eilân-festival

  22 juli 2022

  Geen Eilân-festival in september

 • Algemene donateursvergadering

  22 juli 2022

  Agenda en uitnodiging donateursvergadering
  De Algemene Bestuurs- en Donateursvergadering zal gehouden worden op vrijdag, 16 september 2022 te 19.30 uur in dorpshuis  'Ons Huis' in de Torenstraat, 8881 BL nummer 42  te West-Terschelling.                                                                       
             

 • Zomer-Miedbringer in de maak

  13 juli 2022

  Zomer-Miedbringer in de maak

  Op dit moment wordt gewerkt aan de nieuwe Miedbringer, het zomernummer. Het is de bedoeling dat deze editie uitkomt in augustus. In de tweede helft van die maand komt het blad thuis bij de donateurs van de Stichting Ons Schellingerland. Over de inhoud dan meer. 

 • Nieuwe Miedbringer

  7 april 2022

  Nieuwe Miedbringer is uit

   

 • Zienswijze SOS festival Eilân

  7 april 2022

  De zienswijze van SOS betreffende de evenementenvergunning Eilân  Festival.

  Geachte burgemeester,

  Stichting Ons Schellingerland heeft kennis genomen van het ontwerp van de evenementenvergunning Eilân  Festival dat tot en met 7 april a.s. ter visie is gelegd. S.O.S. maakt gebruik van de geboden mogelijkheid om onderstaande zienswijzen in te dienen.

 • Festival Eilan / Waarom is de crossbaan dicht?

  22 februari 2022

  Waarom is de crossbaan dicht? S.O.S. geeft antwoord.

   

  In weekblad De Terschellinger heeft SOS gereageerd op een ingezonden brief van de motorcrossclub MCCT met de beschuldiging dat SOS de pijlen op deze club zou richten. Niets is minder waar. Voorzitter Jan Willem Spanjer reageert. 

Pagina's