• Uitspraak rechtbank festival Eilân 2019.

  25 september 2019

  Uitspraak rechtbank festival Eilân 2019

  Voor degene die het nog eens goed wil nalezen: de volgende link geeft duidelijkheid over het blokkeren van het festival Eilân 2019.

  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:3821

 • Uitspraak rechtbank festival Eilân 2019.

  25 september 2019

  Uitspraak rechtbank festival Eilân 2019

  Voor degene die het nog eens goed wil nalezen: de volgende link geeft duidelijkheid over het blokkeren van het festival Eilân 2019.

  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:3821

 • Festival Eilân gaat niet door

  9 september 2019

  Het festival Eilân is door de rechtbank geblokkeerd. Hieronder links over het op het laatste moment afgelaste festival. Ondergesneeuwd in de hele berichtgeving is, dat SOS en de twaalf andere bezwaarmakers al in een vroeg stadium hebben aangegeven verleende vergunningen te zullen aanvechten bij de rechtbank, maar dat andere locaties bespreekbaar waren. Als SOS en de andere bezwaarmakers serieus zouden zijn genomen door de organisatie, door de gemeente, door Staatsbosbeheer, dan had het festival door kunnen gaan op een andere plek. 

 • Festival Eilân op losse schroeven

  30 augustus 2019

  Festival Eilan op losse schroeven

   

  De rechter heeft de evenementenvergunning voor het festival Eilân geschorst en de opbouw van het
  festival verboden.
  Er moeten aanpassingen in het meten van de geluid  in de vergunning
  worden opgenomen, er moet een vergunning worden aangevraagd
  bij de provincie om een festival in een stiltegebied te mogen
  organiseren en er moet een grondig onderzoek worden gedaan naar de
  beschermde beesten die bij het meertje leven, zoals de zandhagedis en de
  rugstreeppad.

 • Staat van lasten en baten

  22 augustus 2019

  De staat van lasten en baten, die tijdens de jaarlijkse donateursvergadering in september ter tafel komt:

   

  Stichting Ons Schellingerland Begroting 2020

  STAAT VAN LASTEN EN BATEN                       Begroting Realisatie Begroting Begroting

                                                                              2018          2018        2019        2020

  BESTUURSKOSTEN

  Vergaderkosten dgl./alg.bestuur                         € 150           € -          € 165       € 165

 • Jaarlijkse donateursvergadering, agenda

  16 augustus 2019

  Donateursvergadering 2019

  De Algemene Bestuurs- en Donateursvergadering zal gehouden worden op vrijdag 20 september 2019 om 19.30 uur in het gebouw 'De Kraak' van MooiWeer, Burg. Reedekerstraat 56-B te West-Terschelling.

  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.

  2. Mededelingen door de secretaris / ingekomen stukken.

  3. Notulen van de 56ste donateursvergadering van 14 september 2018. Deze notulen staan afgedrukt in De Miedbringer van december 2018 (nr. 1812-203).

Pagina's