• Dellewal

  29 november 2017

  Dinsdagavond 28 november 2017 sprak voorzitter Hilmar Schurink namens SOS in op het onderwerp Dellewal. Bijgaand
  zijn inbreng in eerste en tweede termijn.

  Voorzitter,

  Over twee weken verschijnt nummer-200 van De Miedbringer (=Boodschapper). Dat is
  het blad voor de donateurs van Stichting Ons Schellingerland (SOS), die staat voor
  behoud van het eilander eigene. In de vaste rubriek ‘Actuele Onderwerpen’ komt de
  volgende tekst over Dellewal. Ik wil u die tekst alvast meegeven voor uw
  besluitvorming.

 • Zienswijze/bezwaar tegen ontwerp-Bestemmingsplan + ontwerpbesluit Omgevingsvergunning inzake bouw recreatieappartementen op het B&Y-terrein

  24 november 2017

  Stichting Ons Schellingerland heeft een zienswijze ingediend tegen de huidige plannen voor het B&Y-terrein te West-Terschelling. Hier worden de conclusies weergegeven en vervolgens de volledige tekst van het document

 • Zienswijze SOS op Havenvisie

  13 november 2017

  Lees hier de zienswijze van SOS op de concept-Havenvisie van de gemeente Terschelling

 • Motivatie nieuwe donateur

  9 november 2017

  Donateurs melden zich niet altijd zomaar aan bij de Stichting Ons Schellingerland, maar vaak ook met een duidelijke motivatie en standpunt. Hier een voorbeeld van een niet met name genoemde nieuwe donateur:

   

 • De noodzaak van een natuurgolfbaan op Terschelling

  3 november 2017

  In het dagblad Trouw van 31 oktober 2017 verscheen van de hand van Bart Speleers een kritisch artikel over de plannen voor een natuurgolfbaan in de duinbossen van Terschelling. Hilmar Schurink, voorzitter van SOS, is een van de geïnterviewden. Lees hier de volledige tekst van het artikel. 

 • Uitleg aan Raad van State aangaande beroepschrift Natura2000 over kustafslag Boschplaat

  11 oktober 2017

  SOS heeft samen met het Platform Duurzaam Landschap Terschelling een beroepschrift ingediend bij de Raad van State tegen het Beheerplan Natura2000 van Terschelling. De aanleiding daartoe is de voortdurende kustafslag op het oostelijke deel van de Boschplaat. Het op zijn beloop laten van deze kustafslag is strijdig met de behoudsdoelstelling die vanuit Natura2000 voor het gebied geldt. Bijgaand de uitleg van SOS en PDLT aan de Raad van State. 

Pagina's