Nieuwe voorzitter SOS-bestuur

Door Gerard Muiser op wo, 23/09/2020 - 10:36

Nieuwe voorzitter en bestuurslid

 

Er heeft tijdens de algemene donateursvergadering op vrijdag 18 september j.l. de volgende bestuurswisseling plaats gevonden: 

Henk J. Hees  en Jan Willem  Spanjer zijn van functie gewisseld.  Spanjer is nu voorzitter en Hees blijft lid van het algemeen bestuur. Verder is mevrouw Braulia Geessina Dam Wortel benoemd tot algemeen bestuurslid.