• Brief over agenda voor het Waddengebied 2020 - 2050

  23 september 2020

  Brief over Waddengebied

   

  Enkele organisaties, waarond SOS, hebben eeh brief gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en aan het Bestuurlijk Overleg Waddengebied met als onderwerp: Agenda voor het Waddengebied 2020-2050.

  Hieronder deze brief:

   

  Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, 12 september 2020.

  Geachte mevrouw de Minister,

  Geachte dames en heren,

  Wij hebben kennisgenomen van de Agenda voor het Waddengebied 2050 en maken gebruik van het indienen van onze zienswijze, die u onderstaand aantreft.

 • Nieuwe voorzitter SOS-bestuur

  23 september 2020

  Nieuwe voorzitter en bestuurslid

   

  Er heeft tijdens de algemene donateursvergadering op vrijdag 18 september j.l. de volgende bestuurswisseling plaats gevonden: 

  Henk J. Hees  en Jan Willem  Spanjer zijn van functie gewisseld.  Spanjer is nu voorzitter en Hees blijft lid van het algemeen bestuur. Verder is mevrouw Braulia Geessina Dam Wortel benoemd tot algemeen bestuurslid.    

 • jaarlijkse algemene donateursvergadering

  14 september 2020

  Jaarlijkse algemene donateursvergadering gaat door

  Op 18 september a.s. is de jaarlijkse algemene donateursvergadering van de Stichting Ons Schellingerland gepland. In verband met de nog steeds heersende Covid19-pandemie zijn er restricties. Met vier bestuursleden achter de tafel mogen er maximaal 32 personen in de zaal plaatsnemen. Plaats van handeling is het dorpshuis Ons Huis in de Torenstraat op West. Aanvang 19.30 uur. 

 • Nieuwe Miedbringer is uit

  7 augustus 2020

  De nieuwe zomer-Miedbringer is uit. Iedere donateur heeft het mededelingen- en informatieblad van de Stichting Ons Schellingerland inmiddels in de bus gekregen. Mocht dat niet zo zijn, dan even een berichtje naar onze secretaris Jaap Smit of penningmeester Janna Lettinga via de emails sjoekedam@planet.nl of janna.lettinga@hetnet.nl.

   

 • Nieuwe Miedbringer is uit

  7 augustus 2020

  De nieuwe zomer-Miedbringer is uit. Iedere donateur heeft het mededelingen- en informatieblad van de Stichting Ons Schellingerland inmiddels in de bus gekregen. Mocht dat niet zo zijn, dan even een berichtje naar onze secretaris Jaap Smit of penningmeester Janna Lettinga via de emails sjoekedam@planet.nl of janna.lettinga@hetnet.nl.

   

 • Nieuwe Miedbringer

  5 augustus 2020

  Nieuwe Miedbringer

  De nieuwe Miedbringer, de tweede editie van dit bijzondere jaar, verschijnt zeer binnenkort. Donateurs van de Stichting Ons Schellingerland: houd uw brievenbus in de gaten! In dit nummer onder meer de agenda van de komende jaarlijkse donateursvergadering in september. 

Pagina's