• Reactie op artikel over festival Eilân in Leeuwarder Courant

  18 mei 2021

  Deze ingezonden brief is op 10 mei 2021 in de Leeuwarder Courant gepubliceerd.

   

  Geachte redactie,

  Met enige verbazing nam ik kennis van uw artikel “Festival Eilân zoekt naar draagvlak Terschellingers” van 10 mei 2021.

 • Miedbringer voorjaar 2021 is uit

  7 april 2021

  Nieuwe Miedbringer

  De nieuwe Miedbringer, het contact- en mededelingenblad van de Stichting Ons Schellingerland, is uit. Het voorjaarsnummer is bij de donateurs in de bus gevallen. In deze Miedbringer een prachtige luchtfoto van Kinnum van onze vaste fotograaf Gerrit Bart Volgers. Verder artikelen van voorzitter Jan Willem Spanjer, secretaris Jaap Smit en van Mike Rinders over de kustlijnkaart van Terschelling. De volgende Miedbringer is te verwachten in de loop van augustus 2021. 

 • mountainbiken in Terschellinger natuur

  12 maart 2021

  SOS schrijft brief aan SBB over mountainbiken in de natuur

   

  De afgelopen jaren worden we in toenemende mate geconfronteerd met mountainbikers in de bossen, duinen en strand. De explosieve toename van mountainbikers tijdens de coronacrisis heeft tot gevolg dat de eens zo smalle, kruip-door-sluip-doorpaadjes brede zandwegen worden en dat er steeds meer off the road wordt gecrosst.

  Sinds vorig jaar zijn er ook steeds meer zogenaamde fatbikes overal te zien. Dit zijn electrische mountainbikes met hele dikke banden en een accu. Dit heeft niet veel meer met sport te maken, maar de bestuurders rijden letterlijk overal doorheen. Vorig jaar zijn de sporen daarvan regelmatig op allerlei plaatsen in het duin aangetroffen dwars door kwetsbare korstmosvegetaties, ver buiten de gangbare paden. Er is dus schade aan de vegetatie van de grijze duinen. Maar ook worden voorheen rustige terreinen steeds toegankelijker, waardoor ook broedvogels verstoord worden.

  Tot voor kort werd mountainbiken toegestaan in de bossen, ook op smalle paadjes dwars door alles heen, die de mountainbikers zelf creëren. In het open duin werd mountainbikes alleen toegestaan op bestaande brede duinpaden. Klik voor het vervolg op de titel hierboven. 

   

 • Winter-Miedbringer uitgekomen

  21 december 2020

  De winter-Miebringer 2020 is uit. Onder de kop Miedbringer ziet u de volledige papieren versie. 

 • Kritiek op onderhoud fietspad door de polder

  6 november 2020

  Kritiek op onderhoud fietspad door de polder

   

  De voorzitter van SOS heeft tijdens de raadscommissievergadering ingesproken tijdens de vragenronde voor het publiek over de werkzaamheden aan het fietspad door de polder. De inspraak is mede ondertekend door de vogelwacht en de natuurvereniging. De ondertekenaars hebben kritiek op de wijze van onderhoud.  In de bijlage de inspraak. 

 • Advertentie van SOS over Eilân-festival

  30 oktober 2020

  Bezwaar SOS tegen festival Eilân

   

  In het weekblad 'de Terschellinger'  plaatste SOS deze week de volgende advertentie:

   

  Eilan-festival.

  Aan alle ingezetenen en liefhebbers van Terschelling.

  U heeft allen kunnen vernemen dat er weer een omgevingsvergunning voor een “Eilân” Festival is aangevraagd door “Chasing the Hihat” uit Amsterdam.

Pagina's