Geen vergunning Eilân-festival

Door Gerard Muiser op vr, 22/07/2022 - 08:55

Geen Eilân-festival in september

Het Eilân-Festival gaat dit jaar niet door! De noodzakelijke evenementenvergunning is geweigerd, nadat onder meer S.O.S. zienswijzen had ingediend tegen de ontwerpvergunning. Een van onze zienswijzen had betrekking op de mogelijkheid dat de lithiumaccu’s ten behoeve van de energievoorziening in brand zouden kunnen vliegen waardoor grote schade aan de natuur zou kunnen ontstaan. Immers, dergelijke branden zijn onblusbaar en leveren blijvende milieuschade op. De burgemeester heeft deze zienswijze overgenomen na advies van de brandweer. Gebleken is dat de organisatie geen afdoende maatregelen kon of wilde treffen om een dergelijke calamiteit schade te voorkomen.