• Rouwadvertentie Hugo Gorter

  3 april 2020

  Rouwadvertentie

   

  Naar aanleiding van het overlijden van Hugo Gorter is de volgende rouwadvertentie opgenomen in weekblad De Terschellinger:

   

  Met verbijstering en ongeloof ontvingen wij het bericht dat onze oud-voorzitter,

  dhr. Hugo Gorter

  plotseling is overleden. Gedurende tien jaar is hij voorzitter van SOS geweest.

  Als geboren Terschellinger zette hij zich volledig in om de doelstellingen van SOS te handhaven en te behouden.

  We verliezen in hem een markante persoonlijkheid die zich volledig inzette voor behoud van het Terschellinger eigene.

  Wij wensen Clara en de familie alle sterkte toe om dit verlies te dragen.

  Het Bestuur van SOS.

 • Hugo Gorter overleden

  2 april 2020

  Hugo Gorter, oud-voorzitter van SOS, overleed op 28 maart 2020 op 77-jarige leeftijd. Gedurende tien jaar voerde hij onze stichting aan, van 2001 tot 2011. Een markante voorzitter, die zich als geboren Terschellinger optimaal inzette om de doelstelling van SOS te handhaven: het karakteristieke van het eiland zoveel mogelijk bewaren. Hij deed dit ook in diverse andere functies, vaak als voorzitter, van onder meer de stichting 'Sporen in het Zand', de begrafenisvereniging 'De Laatste Eer', tennisvereniging Oost West en voetbalvereniging TVV. In de Miedbringer schreef hij in 2011 het volgende artikel bij zijn afscheid alsvoorzitter van SOS:

   

 • Miedbringer later

  20 maart 2020

  Beste donateurs van SOS en andere belangstellenden,

 • Evaluatie festival Eilân

  23 januari 2020

  Evaluatie Eilân Festival

  Geachte Voorzitter; College en Raadsleden en alle aanwezigen.

  SOS heeft er behoefte aan om haar beweegredenen om de procedure in te gaan jegens het festival, hierbij nog eens in het kort weer te geven en te verduidelijken.

 • Inspraak “Beleidsregels afwijking Bestemmingsplannen en Beheersverordening 2019.

  6 december 2019

  SOS heeft ingesproken tijdens een raadscommissievergadering over het onderwerp: Inspraak “Beleidsregels afwijking Bestemmingsplannen en Beheersverordening 2019". Hier de tekst van deze inspraak. 

 • Oversteek

  29 november 2019

  Henk van Tol is donateur van de Stichting Ons Schellingerland en komt al vanaf 1972 geregeld op Terschelling. Hij woonde in september de jaarlijkse donateursvergadering van SOS bij en plakte er een vakantie aan vast. Hier zijn impressie.

Pagina's