• Advertentie van SOS over Eilân-festival

  30 oktober 2020

  Bezwaar SOS tegen festival Eilân

   

  In het weekblad 'de Terschellinger'  plaatste SOS deze week de volgende advertentie:

   

  Eilan-festival.

  Aan alle ingezetenen en liefhebbers van Terschelling.

  U heeft allen kunnen vernemen dat er weer een omgevingsvergunning voor een “Eilân” Festival is aangevraagd door “Chasing the Hihat” uit Amsterdam.

 • Financiën SOS

  24 oktober 2020

  Financiële zaken SOS

   

  Een beetje verborgen op deze site staat de financiële verantwoording van de Stichting Ons Schellingerland, de staat van baten en lasten die tijdens de jaarlijkse algemene donateursvergadering ter tafel kwam. Als u 'Over SOS' aanklikt en vervolgens ANBI-status aanklinkt, komt u bij de staat van baten en lasten. 

 • Brief over agenda voor het Waddengebied 2020 - 2050

  23 september 2020

  Brief over Waddengebied

   

  Enkele organisaties, waarond SOS, hebben eeh brief gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en aan het Bestuurlijk Overleg Waddengebied met als onderwerp: Agenda voor het Waddengebied 2020-2050.

  Hieronder deze brief:

   

  Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, 12 september 2020.

  Geachte mevrouw de Minister,

  Geachte dames en heren,

  Wij hebben kennisgenomen van de Agenda voor het Waddengebied 2050 en maken gebruik van het indienen van onze zienswijze, die u onderstaand aantreft.

 • Nieuwe voorzitter SOS-bestuur

  23 september 2020

  Nieuwe voorzitter en bestuurslid

   

  Er heeft tijdens de algemene donateursvergadering op vrijdag 18 september j.l. de volgende bestuurswisseling plaats gevonden: 

  Henk J. Hees  en Jan Willem  Spanjer zijn van functie gewisseld.  Spanjer is nu voorzitter en Hees blijft lid van het algemeen bestuur. Verder is mevrouw Braulia Geessina Dam Wortel benoemd tot algemeen bestuurslid.    

 • jaarlijkse algemene donateursvergadering

  14 september 2020

  Jaarlijkse algemene donateursvergadering gaat door

  Op 18 september a.s. is de jaarlijkse algemene donateursvergadering van de Stichting Ons Schellingerland gepland. In verband met de nog steeds heersende Covid19-pandemie zijn er restricties. Met vier bestuursleden achter de tafel mogen er maximaal 32 personen in de zaal plaatsnemen. Plaats van handeling is het dorpshuis Ons Huis in de Torenstraat op West. Aanvang 19.30 uur. 

 • Nieuwe Miedbringer is uit

  7 augustus 2020

  De nieuwe zomer-Miedbringer is uit. Iedere donateur heeft het mededelingen- en informatieblad van de Stichting Ons Schellingerland inmiddels in de bus gekregen. Mocht dat niet zo zijn, dan even een berichtje naar onze secretaris Jaap Smit of penningmeester Janna Lettinga via de emails sjoekedam@planet.nl of janna.lettinga@hetnet.nl.

   

Pagina's