Winter-Miedbringer uitgekomen

Door Gerard Muiser op ma, 21/12/2020 - 17:01

Nieuwe Miedbringer

 

De winter-Miebringer 2020 is uit. In deze Miedbringer stelt de nieuwe voorzitter Jan Willem Spanjer (de opvolger van interim-voorzitter Henk Hees) zich nader voor en hij belicht een aantal actuele onderwerpen, die spelen op Terschelling. Op de middenpagina een fraaie foto van Gerrit Bart Volgers, een luchtfoto van een eendenkooi op de Boschplaat, de Rimkeskooi. Ook secretaris Jaap Smit heeft zijn bijdrage geleverd in de vorm van het kwartaaljournaal, waarin een overzicht van de activiteiten van de algemeen bestuursleden van de laatste maanden, en een verslag van de algemene donateursvergadering, die in september is gehouden in dorpshuis Ons Huis op West. Tot slot de tekst van een advertentie in het weekblad De Terschellinger, waarin SOS het bezwaar toelicht tegen de plannen de komende jaren bij het meertje van Hee een voor Terschelling grootschalig muziekfestival in te plannen.