Advertentie van SOS over Eilân-festival

Door Gerard Muiser op vr, 30/10/2020 - 12:16

Bezwaar SOS tegen festival Eilân

 

In het weekblad 'de Terschellinger'  plaatste SOS deze week de volgende advertentie:

 

Eilan-festival.

Aan alle ingezetenen en liefhebbers van Terschelling.

U heeft allen kunnen vernemen dat er weer een omgevingsvergunning voor een “Eilân” Festival is aangevraagd door “Chasing the Hihat” uit Amsterdam.

Deze organisatie wil opnieuw een muziek- en dancefestival organiseren voor een periode van vijf opeenvolgende jaren van 2021 t/m 2025. De vergunning die nodig is op basis van de Wet Natuurbescherming is reeds door Gedeputeerde Staten van Friesland afgegeven. De Stichting ons Schellingerland (SOS) zal daar tegen tijdig bezwaar aantekenen.

Het festival zal plaats vinden bij en in de directe omgeving van het Duinmeertje van Hee, deels binnen Natura2000-gebied. Ook zullen de omliggende campings bij het festival worden betrokken.

Het festival is gepland tussen half augustus en eind september en zal vijf achtereenvolgende dagen duren, t.w. van donderdag t/m maandag.

De organisator verwacht liefhebbers van elektronische muziek te verwelkomen; te beginnen met 6000 festivalgangers in het jaar 2021 en dit kan uitlopen tot 10.000 – 12.000 festivalgangers in het jaar 2025.

Staatsbosbeheer als terrein beherende organisatie staat positief tegenover de vergunningaanvraag, maar wacht met het nemen van een definitief besluit totdat de hele vergunningprocedure rond is.

Rest ons nog de vraag hoe de Gemeente Terschelling op deze aanvraag zal reageren.

In het ‘Eiland Akkoord’ kunnen we lezen dat een van de beleidsdoelen van de huidige coalitie zal zijn: het ontwikkelen van een evenementenvisie. In februari j.l. heeft de gemeenteraad het College van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om t.a.v. het ontwikkelen van een evenementen beleid zo spoedig mogelijk actie te ondernemen en daarbij ook de burgers van Terschelling te betrekken. Hier is helaas nog niets van terecht gekomen.

Met deze vergunningaanvraag staat U als inwoner van Terschelling volledig in de kou, omdat U nog op geen enkele wijze invloed heeft kunnen uitoefenen op toekomstig beleid.

SOS staat pal vanuit het algemeen belang voor behoud van het ‘Terschellinger Eigene’. SOS is van mening dan een verdere “festivalisering” van ons mooie eiland moet worden verhinderd. SOS zal dan ook niet schromen om tegen een eventuele vergunningverlening bezwaar aan te tekenen, te beginnen bij de Gedeputeerde Staten van Friesland.

Het algemeen bestuur van SOS.