Over SOS

De Stichting Ons Schellingerland heeft een bestuur met leden, die voornamelijk van Terschelling zelf komen. In 2015 is Jan Willem Spanjer gekozen tijdens de jaarlijkse donateursvergadering, hij woont niet op het eiland. Hij is advocaat, die de stichting van deskundig advies voorziet in juridische kwesties.

Het bestuur bestaat uit de onbezoldigde leden:

    voorzitter                   Jan Willem Spanjer
    secretaris                  Jaap Smit
    penningmeester        Janna Lettinga
    lid    Gerda de Grand
    lid    Jan van der Zee
    lid    Gerard Muiser (eindredactie Miedbringer)
    lid    Marieke Wartena
    lid    Hilmar Schurink
    lid    Piet Zumkehr

    lid   Jaap Bos

    lid: mevrouw B.G. Wortel

    lid: Henk Hees 

    lid: Mike Rinders

    lid: Freek Zwart

Secretariaat, Lies 73,
8895 KS Lies-Terschelling,
telefoon 0562-448336.

Het bankrekeningnummer van SOS is: NL50 RABO 0325 5799 46.

Stichting Ons Schellingerland (SOS), gevestigd op Terschelling, staat geregistreerd bij de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder kenmerk 8078.71.461. Schenkingen en donaties zijn vrijgesteld van belasting.

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Die zijn gericht op het verspreiden van het gedachtengoed ('behoud eilander eigene') ondermeer via inspraak bij de gemeente en via het blad De Miedbringer (= boodschapper). Donateurs krijgen dit blad drie keer per jaar toegestuurd.

Onze doelgroepen zijn eilanders en eilandgasten van alle leeftijden. Vooral jonge eilanders hebben onze aandacht, omdat het om hun toekomst gaat. Zie onze doelstelling onder Home-page.