Kritiek op onderhoud fietspad door de polder

Door Gerard Muiser op vr, 06/11/2020 - 10:46

Onderhoudswerkzaamheden Fietspad door de Polder.

Inspraak door: Vogelwacht Terschelling; Natuurvereniging en SOS.

Geachte Voorzitter; geachte Raadsleden en kijkers thuis.

Vanaf vorige week maandag konden we werkzaamheden in de polder zien gebeuren waarvan je je afvraagt: “Wat gebeurt daar nu weer”. Weekblad “de Terschellinger” gaf op donderdag 29 oktober hierover uitsluitsel. Onder de kop “Gemeente Nieuws” stond het volgende te lezen. En Voorzitter, ik citeer: “Afgelopen maandag zijn onderhoudswerkzaamheden aan het polderfietspad gestart”. En vervolgens: “Het fietspad houdt het uiterlijk van een schelpenpad en kan na de opknapbeurt weer lange tijd mee”.

Voorzitter, het fietspad door de polder is in het verleden tijdens raadsvergaderingen al diverse malen ter sprake geweest, waarbij ook werd geconstateerd dat enig onderhoud wel dringend noodzakelijk was.

En nu zou dit dus eindelijk gaan gebeuren.

Maar wat blijkt? Er is helemaal geen onderhoud aan het BESTAANDE fietspad gepleegd. Het fietspad bestaat niet meer en er is een weg aangelegd vanaf de Westerboutenweg tot aan Oosterend. 

De Vogelwacht, Natuurvereniging en SOS spreken hun verbazing hierover uit en vragen zich af hoe deze besluitvorming tot stand is gekomen.

Trekkers en landbouwverkeer konden voorheen nog over het naast gelegen zandpad rijden zonder de fietser te hinderen. Het landbouwverkeer kan nu geen andere weg meer kiezen dan deze nieuwe weg; fietsers en landbouwverkeer zijn tot elkaar veroordeeld en de fietsers moeten vervolgens maar zien hoe ze ongehinderd hun weg kunnen vervolgen als ze een trekker tegen komen. Of moeten ze de berm maar in en wachten?

Wat ons ook is opgevallen dat alle bordjes “Rijwielpad” zijn verwijderd

Zo nodigt deze weg uit voor autoverkeer door de polder. Zitten we daar op te wachten? Het antwoord is kort en krachtig: “Nee”. We zijn van mening dat het huidige auto verkeer al meer dan genoeg is. Op deze weg zijn dus fietsers, landbouwverkeer en dan ook nog eens auto’s erbij tot elkaar veroordeeld met alle gevolgen van dien.

De Vogelwacht verwacht een afname van broedende weidevogels aan beide zijden van dit polderpad. En voorzitter: we hebben het over de weidevogels die het steeds moeilijker krijgen in onze polder, zo laten de stippenkaarten ons zien.

Voorzitter; de weg ligt er en die krijgen we voorlopig niet meer weg. Maar de ondertekenaars van deze inspraak betreuren het dat meedenken niet mogelijk is geweest en het aan enige vorm van inspraak heeft ontbroken.

We zouden vervolgens graag zien dat er een verbod voor auto’s wordt uitgevaardigd om dit stuk weg te berijden.

 

J. W. Spanjer, P. J. Zumkehr, A. Doeksen,

Voorzitter SOS, Voorzitter Natuurvereniging, Voorzitter Vogelwacht