mountainbiken in Terschellinger natuur

Door Gerard Muiser op vr, 12/03/2021 - 11:27

Staatsbosbeheer

Longway 28

8881 CM WEST-TERSCHELLING

Tevens per e-mail: r.hougee@staatsbosbeheer.nl

Lies, maart 2020

Betreft: mountainbike

Geachte heer, mevrouw,

Namens Stichting ons Schellingerland vraag ik uw aandacht voor het volgende.

De afgelopen jaren worden we in toenemende mate geconfronteerd met mountainbikers in de bossen, duinen en strand. De explosieve toename van mountainbikers tijdens de coronacrisis heeft tot gevolg dat de eens zo smalle, kruip-door-sluip-doorpaadjes brede zandwegen worden en dat er steeds meer off the road wordt gecrosst.

Sinds vorig jaar zijn er ook steeds meer zogenaamde fatbikes overal te zien. Dit zijn electrische mountainbikes met hele dikke banden en een accu. Dit heeft niet veel meer met sport te maken, maar de bestuurders rijden letterlijk overal doorheen. Vorig jaar zijn de sporen daarvan regelmatig op allerlei plaatsen in het duin aangetroffen dwars door kwetsbare korstmosvegetaties, ver buiten de gangbare paden. Er is dus schade aan de vegetatie van de grijze duinen. Maar ook worden voorheen rustige terreinen steeds toegankelijker, waardoor ook broedvogels verstoord worden.

Tot voor kort werd mountainbiken toegestaan in de bossen, ook op smalle paadjes dwars door alles heen, die de mountainbikers zelf creëren. In het open duin werd mountainbikes alleen toegestaan op bestaande brede duinpaden.

Omdat de ontwikkelingen uit de hand zijn gelopen probeert SBB nu de geest weer in de fles te krijgen. In een artikeltje in het onlangs door SBB huis aan huis bezorgde blaadje "Echt Terschelling" staat hier iets over.

Er zijn een paar nieuwe richtlijnen gesteld aan mountainbikers, namelijk:

Fiets niet op paden smaller dan 50 cm.

Fiets op het strand langs de waterlijn

Verstoor geen rustende groepen vogels op het strand Houdt rekening met andere recreanten.

Dergelijke richtlijnen weerhouden de mountainbikers echter niet om de natuur in te trekken zonder zich van enige regel iets aan te trekken.

Allereerst is het de vraag hoe de mountainbikers van deze regeltjes op de hoogte zouden moeten zijn. Maar daarnaast wordt er ook nauwelijks actief gehandhaafd. Juridisch hebben deze richtlijnen ook geen enkele betekenis.

Een bijkomstig probleem is het instellen van graasgebieden. Deze terreinen zijn jaren lang verwaarloosd, waardoor de vegetatie is vergrast of deels is dichtgegroeid met struwelen, waardoor deze terreinen moeilijk toegankelijk waren. Sinds er koeien en paarden lopen is de vegetatie er kort gegraasd, waardoor de begraasde gebieden voor wandelaars en ook voor mountainbikers veel toegankelijker zijn geworden. Je ziet dit bijvoorbeeld veel in het duingebied tussen paal 3 en paal 8, een terrein waar vroeger alleen enkele eilanders kwamen die de paadjes kenden. Nu loopt en fiets jan en alleman daar rond.

Het wordt kortom tijd voor een aangescherpt beleid. SOS denkt daarbij aan één aangewezen gebied, bijvoorbeeld nabij het motorcrossterrein. Daar zou een parcour aangelegd kunnen worden. Elders zijn de mountainbikers alleen toegestaan op verharde fietspaden.

Met aanscherping van beleid bedoelt SOS dat er ook daadwerkelijk gehandhaafd wordt.

Graag verneem ik uw reactie.

Een afschrift van deze brief zond ik aan de gemeenteraad van Terschelling.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Spanjer

Voorzitter