• Evaluatie festival Eilân

  23 januari 2020

  Evaluatie Eilân Festival

  Geachte Voorzitter; College en Raadsleden en alle aanwezigen.

  SOS heeft er behoefte aan om haar beweegredenen om de procedure in te gaan jegens het festival, hierbij nog eens in het kort weer te geven en te verduidelijken.

 • Inspraak “Beleidsregels afwijking Bestemmingsplannen en Beheersverordening 2019.

  6 december 2019

  SOS heeft ingesproken tijdens een raadscommissievergadering over het onderwerp: Inspraak “Beleidsregels afwijking Bestemmingsplannen en Beheersverordening 2019". Hier de tekst van deze inspraak. 

 • Oversteek

  29 november 2019

  Henk van Tol is donateur van de Stichting Ons Schellingerland en komt al vanaf 1972 geregeld op Terschelling. Hij woonde in september de jaarlijkse donateursvergadering van SOS bij en plakte er een vakantie aan vast. Hier zijn impressie.

 • Kopij Miedbringer

  13 november 2019

  Kopij Miedbringer

  De laatste Miedbringer van het jaar komt volgende maand uit. De laatste kopij wordt momenteel verzameld. Mocht u als donateur van de Stichting Ons Schellingerland nog een bijdrage willen leveren aan deze Miedbringer, dan verzoeken wij u uw bijdrage (foto('s) of redactioneel) voor 20 november te sturen naar gerardmuiser@hotmail.com.

 • Dellewal

  7 november 2019

  Dellewal, reactie SOS

  SOS richt zich met de volgende brief over Dellewal tot gemeente Terschelling: college, raad en raadsfracties. 

  Gemeente Terschelling

  College, raad en raadsfracties
  Postbus 14
  8880 AA West-Terschelling  

  Lies, 4 november 2019

  Betreft: (voor-)Ontwerp-Bestemmingsplan Dellewal

  Geachte college, raad en raadsfracties,

 • Welstand wijst nieuw ontwerp Punthoofd af

  31 oktober 2019

  Welstand wijst nieuw ontwerp Punthoofd af

   

  In de Leeuwarder Courant verscheen het volgende artikel over het Punthoofd van de hand van Koen Pennewaard:

   

  Hûs en Hiem ziet niets in het ontwerp voor een nieuw hotel op het duin bij Formerum aan zee, zo bleek donderdagmiddag.

Pagina's