• Festival Eilan / Waarom is de crossbaan dicht?

  22 februari 2022

  Waarom is de crossbaan dicht? S.O.S. geeft antwoord.

   

  In weekblad De Terschellinger heeft SOS gereageerd op een ingezonden brief van de motorcrossclub MCCT met de beschuldiging dat SOS de pijlen op deze club zou richten. Niets is minder waar. Voorzitter Jan Willem Spanjer reageert. 

 • Gelukkig 2022

  1 januari 2022

  Gelukkig Nieuwjaar

  Het bestuur van de Stichting Ons Schellingerland wenst alle donateurs en belangstellenden een gezond en gelukkig 2022.

  Onder het kopje 'Over SOS' vindt u de namen van alle bestuursleden. Ook staat daar het bankrekeningnummer van onze stichting vermeld: NL50 RABO 0325 5799 46. 

 • Winter-Miedbringer 2021 verschenen

  22 december 2021

  Winter-Miedbringer 2021 verschenen

   

  De derde en laatste Miedbringer van 2021 is verschenen. De donateurs hebben het nummer in de bus gekregen, de inhoud is ook op deze site te bekijken onder de kop De Miedbringer. In deze uitgave veel leesvoer van de voorzitter en de secretaris en een verslag van het onderhoud van de Sjouw bij de kerk in Hoorn. Verder mooie foto's, zoals die op de middenpagina van Gerrit Bart Volgers, een winterse luchtfoto van de Dwarsdijk met de boerderij van Pootjes. 

 • Zienswijze bouw van een hotel te Midsland aan Zee

  21 december 2021

  De Stichting ons Schellingerland heeft bezwaar tegen de bouw van een hotel te Midsland aan Zee bij de strandovergang. Hier volgt de zienswijze:

  Het College van Burgemeester en Wethouders
  Postbus 14
  8880 AA WEST-TERSCHELLING

  Heemstede, 9 december 2021

  Inzake: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Badhotel Midsland aan Zee en ontwerp omgevingsvergunning badhotel

  Geacht College,

 • Balans 31 december 2020

  25 oktober 2021

  Balans per 31 december 2020

  Hier vindt u de balans per 31 december 2020 van de Stichting Ons Schellingerland. Hierin vermeld de activa en passiva en de staat van baten en lasten. 

 • Foutieve info in Leeuwarder Courant

  21 oktober 2021

  Onjuiste berichtgeving in Leeuwarder Courant omtrent festival

Pagina's