Financieel jaarverslag 2022

Door Gerard Muiser op ma, 31/07/2023 - 14:02

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022

Financiën.

Het boekjaar werd afgesloten op 31 december 2022.

De totale inkomsten over 2022 bedroegen  € 12.588,-  en de uitgaven waren  € 10.951,-
Dit geeft over 2022 een positief resultaat van  € 1.637,-
De kosten van onderhoud aan de Sjouw zijn door een donateur betaald.

Begroting 2024

In de begroting van 2024 is het onderhoud van de Seinpaal op Seinpaalduin opgenomen.
Door aanvraag van subsidies is het waarschijnlijk mogelijk de kosten hiervan te beperken.

Donateurs bestand.

Op 31 december 2022 was de stand als volgt:
452 betalende donateurs
12 begunstigden (dit zijn instellingen en personen die de Miedbringer gratis ontvangen)
5 donateurs voor het leven
het totaal aantal ingeschreven donateurs bedroeg 469

Mutaties:

In 2022 hebben:

  9 nieuwe donateurs zich ingeschreven
17 donateurs hebben opgezegd, niet betaald of zijn uitgeschreven wegens overlijden

In 2022 stonden we wel met een kraam op de beestenmerk, maar het weer werkte deze keer niet mee en kregen we die dag geen nieuwe donateurs erbij.

Algemene opmerking:

Ook in 2022 hebben veel donateurs meer betaald dan het minimum bedrag van € 17,50.
Heel hartelijk bedankt hiervoor.

                                                                                                                                                  Janna Lettinga    Penningmeester.