• Jaarlijkse donateursvergadering, agenda

  16 augustus 2019

  Donateursvergadering 2019

  De Algemene Bestuurs- en Donateursvergadering zal gehouden worden op vrijdag 20 september 2019 om 19.30 uur in het gebouw 'De Kraak' van MooiWeer, Burg. Reedekerstraat 56-B te West-Terschelling.

  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.

  2. Mededelingen door de secretaris / ingekomen stukken.

  3. Notulen van de 56ste donateursvergadering van 14 september 2018. Deze notulen staan afgedrukt in De Miedbringer van december 2018 (nr. 1812-203).

 • Zienswijze SOS over festival Eilân

  16 juli 2019

  SOS heeft een zienswijze samengesteld over het geplande muziekfestival in september bij het meertje van Hee, genaamd Eilân. Hier treft u de tekst aan van deze uitgebreide brief aan de burgemeester. 

 • Havenfront, reactie SOS aan gemeente Terschelling

  1 juli 2019

  Inspraak SOS door secretaris Jaap Smit in de Raadscommissie op 26 juni. Onderwerp: “Randvoorwaarden en Uitvoerings programma Havenfront”.

   

 • Dellewal, reactie SOS aan gemeente Terschelling

  1 juli 2019

  Reactie van SOS op het Voorontwerp en Bestemmings- en Beeldkwaliteitsplan Dellewal e.o. Deze reactie is ingesproken op de raadscommissievergadering door secretaris Jaap Smit. 

 • Dellewal, reactie SOS aan gemeente Terschelling

  1 juli 2019

  Reactie van SOS op het Voorontwerp en Bestemmings- en Beeldkwaliteitsplan Dellewal e.o. Deze reactie is ingesproken op de raadscommissievergadering door secretaris Jaap Smit. 

 • Verslag Informatiebijeenkomst Tonnenloods Terschelling

  16 mei 2019

  Verslag door Rijkswaterstaat van de bijeenkomst met als onderwerp de toekomst van de Tonnenloods op West, op 4 april 2019 in hotel Schylge. 

Pagina's