• Zienswijze bouw van een hotel te Midsland aan Zee

  21 december 2021

  De Stichting ons Schellingerland heeft bezwaar tegen de bouw van een hotel te Midsland aan Zee bij de strandovergang. Hier volgt de zienswijze:

  Het College van Burgemeester en Wethouders
  Postbus 14
  8880 AA WEST-TERSCHELLING

  Heemstede, 9 december 2021

  Inzake: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Badhotel Midsland aan Zee en ontwerp omgevingsvergunning badhotel

  Geacht College,

 • Balans 31 december 2020

  25 oktober 2021

  Balans per 31 december 2020

  Hier vindt u de balans per 31 december 2020 van de Stichting Ons Schellingerland. Hierin vermeld de activa en passiva en de staat van baten en lasten. 

 • Foutieve info in Leeuwarder Courant

  21 oktober 2021

  Onjuiste berichtgeving in Leeuwarder Courant omtrent festival

 • Overpeinzingen van een SOS-donateur: TBT

  20 september 2021

  Onder het motto 'Overpeinzingen van een SOS-donateur" de volgende bijdrage van Henk van Tol. Het plaatsen van deze ingezonden brief wil niet zeggen dat alle SOS-standpunten hierin verwoord worden. SOS geeft graag de ruimte aan hen die onze stichting steunen, echter op verantwoordelijkheid.

   

 • Zomer-Miedbringer

  2 september 2021

  Zomer-Miedbringer verschenen

   

 • Inspraak badhotel Midsland aan Zee

  2 september 2021

  Inspraak Raadscommissie vergadering dd. 25 augustus 2021 inzake ‘Badhotel Midsland aan Zee’ door onze secretaris Jaap Smit.

  Geacht College en leden van de Raadscommissie.

  Vanavond ligt voor het ontwerp bestemmingsplan ‘Badhotel Midsland aan Zee’.

  SOS begrijpt dat volgens het oude/vigerende bestemmingsplan de bouw van een hotel op deze plek in principe mogelijk zou zijn, maar het huidige ontwerpplan wijkt daar in aanzienlijke mate vanaf. Zo kunnen er onder andere aan meer gasten logies worden aangeboden dan is toegestaan. Ook de bouwhoogte wordt vergroot.

Pagina's