Foutieve info in Leeuwarder Courant

Door Gerard Muiser op do, 21/10/2021 - 11:44

Onjuiste berichtgeving in Leeuwarder Courant omtrent festival

In de Leeuwarder Courant heeft een artikel gestaan over de vergunningverlening door de gemeente aan het festival Eilan voor 1 jaar. Daarin wordt gesuggereerd dat SOS een "goed en vriendelijk" contact zou hebben gehad met de organisatie. Organisator Simon zou dit tegenover een verslaggever van de LC hebben gezegd. Bij navraag bleek te zijn gezegd door Simon dat hij met drie mensen, die hij bij name noemde, een "goed en vriendelijk" gesprek zou hebben gehad. Deze mensen waren echter GEEN vertegenwoordiger van het SOS-bestuur, laat staan bestuursleden van SOS. Hij lijkt het dus verkeerd te hebben begrepen. De Leeuwarder Courant gaat op deze nieuwe feiten echter niet in, vandaar onderstaande reactie van onze voorzitter aan een vertegenwoordiger van de LC:

Geachte heer Monster,

Onze secretaris, de heer Smit, zond mij onderstaande e-mail dat aanleiding geeft tot het volgende. 

Naar aanleiding van uw genoemde mei-bericht in de LC over het Eilân Festival zond ik namens SOS een brief met het verzoek om plaatsing in uw krant. In genoemde brief stel ik namens SOS onder meer dat er nimmer contact is geweest met de heer Simon, laat staan met de organisator van het Eilân Festival. Om uw moverende reden is deze brief niet geplaatst. Nu is afgelopen zaterdag wederom een artikel geplaatst met herhaling van de foute mededeling dat de contacten ‘goed en vriendelijk’ zouden zijn, dit terwijl bekend had moeten zijn dat SOS het bestaan van enig contact ontkent.

De heer Simon zal de gewraakte zinsnede heus wel hebben gezegd tegen uw verslaggever, maar ligt het dan niet in de reden om dat eens in het kader van hoor en wederhoor bij SOS te verifiëren, mede gelet op eerder genoemde brief?  Of bent u slechts een doorgeefluik van de organisator?

Ik hoop toch dat de LC het standpunt van SOS over het Eilân Festival, mede gesteund door de overgrote meerderheid van de Terschellinger bevolking, nog eens over het voetlicht wil plaatsen, al is het maar met de mededeling dat de organisator nimmer contact heeft opgenomen met SOS.

U begrijpt dat uw onjuiste artikelen veel vragen oproepen bij onze donateurs.

Tot nu toe is er vanuit de Leeuwarder Courant geen reactie vernomen.....