• Donateursvergadering

  1 juli 2020

  Het bestuur van de Stichting Ons Schellingerland is overgegaan tot de voorbereidingen voor de jaarlijkse algemene donateursvergadering. Mocht de situatie blijvend de goede kant uitgaan met betrekking tot het coronavirus, kan, met in achtneming van de anderhalve meter afstandsregel, de vergadering worden gehouden. De datum is geprikt: vrijdag 18 september 2020.

 • Brief aan de raad met de Zienswijze van SOS op planvorming Dellewal

  14 mei 2020

  Zienswijze SOS op planvorming Dellewal

  In een brief aan de raad wordt de zienswijze van SOS op de planvorming rond Dellewal toegelicht.  De conclusie van SOS is, dat in het voortraject niet alle ruimtelijke en financiële varianten voor Dellewal deugdelijk en transparant zijn ingebracht en afgewogen. De uitgebreide toelichting vindt u in de brief.

 • Zienswijze planvorming Dellewal

  14 mei 2020

  Zienswijze Planvorming Dellewal

  Tijdens de digitale raadscommissie van 13 mei 2020 is de zienswijze van de Stichting Ons Schellingerland gepresenteerd. SOS geeft de gemeente het advies dit Ontwerpplan Dellewal in te trekken en het Dossier Dellewal bevolkingsbreed te heroverwegen.

   

 • Miedbringer voorjaar 2020

  30 april 2020

  Voorjaars-Miedbringer onderweg

 • Rouwadvertentie Hugo Gorter

  3 april 2020

  Rouwadvertentie

   

  Naar aanleiding van het overlijden van Hugo Gorter is de volgende rouwadvertentie opgenomen in weekblad De Terschellinger:

   

  Met verbijstering en ongeloof ontvingen wij het bericht dat onze oud-voorzitter,

  dhr. Hugo Gorter

  plotseling is overleden. Gedurende tien jaar is hij voorzitter van SOS geweest.

  Als geboren Terschellinger zette hij zich volledig in om de doelstellingen van SOS te handhaven en te behouden.

  We verliezen in hem een markante persoonlijkheid die zich volledig inzette voor behoud van het Terschellinger eigene.

  Wij wensen Clara en de familie alle sterkte toe om dit verlies te dragen.

  Het Bestuur van SOS.

 • Hugo Gorter overleden

  2 april 2020

  Hugo Gorter, oud-voorzitter van SOS, overleed op 28 maart 2020 op 77-jarige leeftijd. Gedurende tien jaar voerde hij onze stichting aan, van 2001 tot 2011. Een markante voorzitter, die zich als geboren Terschellinger optimaal inzette om de doelstelling van SOS te handhaven: het karakteristieke van het eiland zoveel mogelijk bewaren. Hij deed dit ook in diverse andere functies, vaak als voorzitter, van onder meer de stichting 'Sporen in het Zand', de begrafenisvereniging 'De Laatste Eer', tennisvereniging Oost West en voetbalvereniging TVV. In de Miedbringer schreef hij in 2011 het volgende artikel bij zijn afscheid alsvoorzitter van SOS:

   

Pagina's