• Bijzonder Terschelling: Het dilemma van de keuze

  9 april 2018

  "Op het gemeentehuis was meer sprake van diktaat dan van dialoog". De bespiegelingen van voorzitter Hilmar Schurink over de gemeenteraadsverkiezingen in de eerste Miedbringer van 2018 

 • Inspraak SOS in raadscommissie 3 april 2018 over het B&Y-terrein

  4 april 2018

  Tijdens de raadscommissievergadering van 3 april jl. kwamen de plannen voor het B&Y-terrein te West-Terschelling ter sprake. Lees hier de door SOS tijdens de vergaderig ingesproken tekst.

 • Inspraak SOS in raadscommissie over de kruimelregeling

  4 april 2018

  Het College van B&W van Terschelling heeft onlangs gebruik gemaakt van de zogenaamde kruimelregeling om vergunning te geven voor twee projecten in strijd met het bestemmingsplan. Door gebruik te maken van de kruimelregeling trekt het College een deel van de verantwoordelijkheden weg bij de democratisch gekozen Gemeenteraad. SOS beschouwt dit als een uitholling van de democratie. Bovendien is de Gemeenteraad door het College niet op de hoogte gesteld van de vergunningverlening, terwijl hiervoor wettelijk een informatieplicht naar de raad bestaat. Tijdens de zeer levendig verlopen raadscommissievergadering van 3 april jl heeft SOS hierover ingesproken. Zie hieronder de ingesproken tekst.. 

 • Beleidsverruiming: Nee. Zienswijze op ‘Beleidsregels afwijken bestemmingsplan/beheerverordening, 2018’

  5 maart 2018

  Het College van B&W van Terschelling stelt voor de beleidsregels bij afwijking van een Bestemmingsplan of Beheersverordening middels een Omgevingsvergunning te versimpelen. SOS is bang dat de invloed van de kritische burger, en ook de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, daarmee wordt ondergraven. Slecht voor de democratie op ons eiland. Lees hier de tekst van de door SOS ingediende zienswijze.

 • Bijzonder Terschelling: op een keerpunt

  5 maart 2018

  Hieronder treft u de tekst aan van het beschouwende artikel van Hilmar Schurink uit de Miedbringer van december 2017

 • Jubileum-Miedbringer

  12 december 2017

  Voorwoord van de redactie

Pagina's