Festival Eilan / Waarom is de crossbaan dicht?

Door Gerard Muiser op di, 22/02/2022 - 12:30

Waarom is de crossbaan dicht? S.O.S. geeft antwoord.

 

S.O.S. heeft kennisgenomen van het artikel in de laatste Terschellinger met als aanhef: Waarom is de crossbaan dicht?

In genoemd artikel wordt gesteld dat S.O.S. haar pijlen heeft gericht op MCCT, teneinde -tot het bittere einde- te voorkomen dat het Eilan Festival doorgang zal vinden. Deze stelling is apert onjuist op grond van het volgende. Voor de goede orde: S.O.S. is inderdaad tegen dit festival.

Voorop gesteld dient te worden dat onderzoek heeft uitgewezen dat het merendeel van de Terschellinger bevolking niet zit te wachten op een festival met 6.000 tot maximaal 12.000 toeschouwers. Maar in 2019 dacht de burgemeester dit festival wel even te regelen met een evenementenvergunnning, zonder inspraak van de eilander bevolking, laat staan van de gemeenteraad. De toenmalige burgemeester had echter over het hoofd gezien, dat ook een omgevingsvergunning, een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming en een ontheffing Provinciale milieuverordening (stiltegebied!) noodzakelijk was. Inmiddels is een omgevingsvergunning, Wnb-vergunning en ontheffing verleend. Daartegen hebben omwonenden en S.O.S. beroep bij de rechtbank ingesteld respectievelijk bezwaar bij de gemeente. Een evenementenvergunning voor dit jaar is nog niet verleend, maar aanstaande, zo begreep ik van de huidige burgemeester. Dit overigens ondanks het feit dat in 2019 al een evenementenverordening werd aangekondigd, die nog steeds niet is vastgesteld. Inspraak van de Terschellinger bevolking heeft nog steeds niet plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft geen stem gekregen in de  festivalprocedure. Verschillende politieke partijen hebben inmiddels ten behoeve van de aanstaande verkiezingen zich tegen het Eilan Festival verklaard.

In het voortraject heeft S.O.S. ten aanzien van de ontheffing zich op het standpunt gesteld: het festival vindt plaats in een stiltegebied. Regel is dat geen geluid mag worden geproduceerd boven 40 dB. Het festival zal minstens 100 dB produceren. Daarbij komt dat er ook andere verstorende activiteiten in het stiltegebied nabij het meertje van Hee plaatsvinden, namelijk voorstellingen van Oerol en activiteiten van MCCT. Deze activiteiten dienen bij de ontheffing t.b.v. het festival te worden betrokken. De gemeente is herhaaldelijk gewezen op het gevaar, dat bij doorgang van het festival,  MCCT wel eens in zwaar weer zou kunnen belanden. Maar de gemeente is doof gebleken, kennelijk niet alleen voor het geluid van het festival, maar ook voor de waarschuwingen van S.O.S.

S.O.S. is niet tegen MCCT en Oerol. Dat heeft de voorzitter van S.O.S. ook duidelijk gemaakt aan de voorzitter van MCCT. MCCT moet vooral op de huidige crossbaan bij de Nollekes blijven en jonge talenten opleiden. Dat MCCT gefrustreerd is, kan S.O.S. heel goed begrijpen, maar het is beter om de gemeente aan te spreken, die uiteindelijk deze situatie heeft gecreëerd en waarvoor zij bij herhaling is gewaarschuwd.

Tot slot is het van belang dat bij doorgaan van het festival niet alleen de natuur in gedrang komt, en de omwonenden ernstige overlast zullen ervaren. Ook de Stichting Hee 6, die al sinds 1948 kampeerplaatsen aanbiedt voor de randstedelijke jeugd zal noodgedwongen haar activiteiten moeten staken, als het duinmeertje gedurende de opbouw, afbouw en het festival zelf onbereikbaar zijn voor de jeugd. 

Jan Willem Spanjer

Voorzitte