Reactie op artikel over festival Eilân in Leeuwarder Courant

Door Gerard Muiser op di, 18/05/2021 - 07:31

Deze ingezonden brief is op 10 mei 2021 in de Leeuwarder Courant gepubliceerd.

 

Geachte redactie,

Met enige verbazing nam ik kennis van uw artikel “Festival Eilân zoekt naar draagvlak Terschellingers” van 10 mei 2021.

In genoemd artikel wordt vermeld dat de organisator via een enquête nadrukkelijk toenadering zoekt tot de eilanders om draagvlak voor het festival met maximaal 12.000 bezoekers te creëren. In deze enquête wordt onder meer gevraagd of het festival niet op meer locaties op Terschelling moet plaatsvinden, om “de druk rond het duinmeertje van Hee (de gedachte locatie) te verminderen”.
Verheugend is te vernemen, dat ook de organisator erkent dat sprake is van “druk”, een eufemisme voor overlast, waarvan S.O.S. vindt dat dit zodanig zal zijn dat een dergelijk evenement aan het einde van een zomerseizoen met vele festivals, waaronder Oerol, eenvoudigweg niet plaats mag vinden.

De enquête stelt niet de belangrijkste vraag aan de eilanders: wilt u een dergelijk evenement op het eiland? Op de website www.fodzoeker.nl is deze vraag als stelling geponeerd: “Er is een nieuwe aanvraag voor het muziekfestival “Eilân” bij het Duinmeertje; er komen 6.000 – 12.000 bezoekers. Dat is veel te veel voor Terschelling”. De uitkomst is dat  81 % van de reacties tegen een dergelijk festival is.
De gemeente Terschelling is intussen een evenementenvisie aan het ontwikkelen, dat in 2019 al is toegezegd en waar recentelijk (!) een enquête evenementenvisie voor is uitgeschreven, althans is aangekondigd. Hopelijk is de eerste vraag, of de eilanders een dergelijk evenement wel wensen!

In het artikel benadrukt de heer Simon  dat de contacten met Stichting S.O.S. , in 2019 de voornaamste tegenstander, nu “goed en vriendelijk” zijn. S.O.S. weet echter van niets, er is tot op heden geen contact opgenomen, niet met S.O.S. maar ook niet met de zo genoemde groep van 12:  buren en belanghebbenden die zich ook verzetten tegen de komst van het festival.

De organisatie zoekt toenadering tot de eilanders, maar niet tot S.O.S, niet tot de groep van 12 en uitsluitend tot diegenen die ook kunnen verdienen aan het festival, waarmee een zekere minachting voor de rustzoekenden wordt geïllustreerd, die na een druk zomerseizoen, ook wel eens willen genieten van wat Terschelling ook te bieden heeft: natuur, rust en ruimte.

De hoop is gevestigd op het gemeentebestuur, dat wellicht ook zal denken aan de gemeenteraadsverkiezing in 2022, waarbij  dit onderwerp zeker een belangrijke rol zal spelen.
Jan Willem Spanjer
Voorzitter S.O.S.