Verschillende werkzaamheden veerhaven Terschelling

Door Gerard Muiser op ma, 08/04/2024 - 10:43

Verschillende werkzaamheden veerhaven Terschelling
 

Deze zomer vinden verschillende werkzaamheden plaats in de veerhaven van Terschelling in het kader van de renovatie van de veerhaven. De werkzaamheden kunnen enige hinder voor de passagiers van de veerdienst naar Terschelling tot gevolg hebben. Voor de dienstregeling van Rederij Doeksen zijn er geen gevolgen.

Om de huidige auto- en voetgangersbrug te kunnen renoveren is er een tijdelijke veerinrichting gerealiseerd. Na verschillende proefliggingen is deze maandag 11 maart 2024 in gebruik genomen. Inmiddels hebben passagiers toegang tot de veerboot via een tijdelijke voetgangersbrug. De huidige veerinrichting is gedemonteerd en gaat voor renovatie naar de fabriek. De gerenoveerde veerinrichting wordt eind 2024 weer teruggeplaatst.

Eind maart 2024 startten de werkzaamheden aan de kade ter hoogte van de huidige veerinrichting. Er worden nieuwe damwanden en deksloven aangebracht. Een deksloof is een horizontale balk als afdekking van een verticale wand, meestal een grondkerende constructie.

Een veelgebruikte constructie om grond te kunnen keren is de damwand, van staal, beton of hout. Om deze af te werken wordt een deksloof toegepast.

Na de zomer wordt gestart met de herinrichting van het concessieterrein.

Meer informatie?
Op de pagina 'Waddenzee: renovatie veerhaven Terschelling' van Rijkswaterstaat vindt u meer informatie.