• Verkorte inspraakreactie Campus 2 december 2013

  2 december 2013

  Stichting Ons Schellingerland (SOS) heeft op maandagavond ingesproken in de raadscommissie over het bestemmingsplan West-Campus.
  De stichting vroeg bij de gemeenteraad aandacht voor nog een paar punten. Dit deed zij vanuit haar statutaire zorg voor 'het eilander eigene'.
  SOS hoopt dat er voor de AAA-opleiding van het MIWB snel ook een Campus komt waar het eiland trots op kan zijn. Een verkeersveilige en landschappelijk aanvaardbare ontsluiting naar de Europalaan nabij hotel Schylge kan toch niet de belemmering zijn?

 • Actuele onderwerpen december 2013: Planontwikkeling B&Y-terrein en Betonningsloods

  1 december 2013

  Het gonst op het eiland dat er iets bijzonders in de Tonnenloods op West gerealiseerd zal gaan worden. Dat zou een mooie invulling kunnen zijn voor een markant gebouw op een markante plaats aan de haven. SOS is benieuwd naar de plannen. Over het B&Y-terrein is op dit moment weinig nieuws te melden. Rond eigenaar en projectontwikkelaar Segesta is het stil. De gemeenteraad zou ten einde raad zelf met een Beeldambitieplan komen. Daarop is het wachten. SOS is niet op voorhand tegen projectontwikkelaars, zij kunnen iets wat de gemeente niet kan.

 • Bijzonder Terschelling: Kantelpunt besturen

  1 december 2013

  Ons eiland is bijzonder, ook op de wijze waarop het wordt bestuurd. Op zich is dat niets nieuws, maar de tweede helft van 2013 is in bestuurlijk opzicht wel heel bijzonder. Burgemeester Jurrit Visser die terug moet treden vanwege zijn gezondheid. Dus een tijdelijke vervanger is aangetreden, burgemeester Rob Bats. Een nieuwe gemeentesecretaris/directeur voor het aansturen van de ambtelijke organisatie, en een nieuwe raadsgriffier om de raadsleden te assisteren. Een wethouder die zich binnen de termijn gedwongen ziet af te treden.

 • Bestuurlijke vernieuwing op Terschelling

  20 november 2013

  Wat vooraf ging, ter verantwoording

 • Actuele onderwerpen augustus 2013: B&Y-terrein/Groene Strand

  1 augustus 2013

  Vanuit de wandelgangen is bekend dat projectontwikkelaar Segesta met een 'Nieuw" plan is gekomen, dat klinkt als 'Vernieuwde Omo'. Dat wil zeggen: voor 90% het oorspronkelijke plan met hetzelfde zeefront en op onderdelen iets aangepast. Op deze manier gaat er nog veel meer eb en vloed door het Schuitengat, voordat daar een acceptabel ontwerp ligt. Jammer, want Segesta heeft met het project Noordermiede laten zien dat ze het wel kan.

 • Bijzonder Terschelling: Vergelijking

  1 augustus 2013

  In de vorige Miedbringer stond een artikel 'Terug naar het eiland', dat voor een goed verstaander over de toekomst van Terschelling ging. Op dat moment kon de redactie niet achterhalen wie de auteur was van dat artikel, en waarin het gepubliceerd was. Omdat het zo uitgesproken visionair en actueel was hebben we toch besloten het te plaatsen. Wouter van Dieren maakte ons er op attent dat hij de schrijver was van dat stuk, dat al in 1977 gepubliceerd was in zijn boek 'Natuur is Duur'. Dus vanaf deze plaats alle dank en hulde aan Wouter van Dieren voor zijn vooruitziende blik.

Pagina's