• Verslag van de laatste donateursbijeenkomst

  16 november 2015

  In de eerstvolgende Miedbringer zal een verslag staan van de laatste donateursvergadering. Deze werd in De Kraak op West gehouden. Op deze site kunt u het verslag alvast lezen. Aanwezig waren 32 donateurs en negen bestuursleden. Nieuwe bestuursleden zijn benoemd: Gossen van Dieren, geboren in Formerum en nu molenaar aldaar, en Jan Willem Spanjer, van beroep advocaat. Hij kan van grote betekenis zijn voor SOS. Zijn vader was jarenlang voorzitter van SOS, dus hij kent de klappen van de zweep. Hij wil SOS bijstaan met het geven van advies en het schrijven van bezwaarschriften. Gossen Smit uit Formerum zet na 27 jaar een punt achter zijn bestuurslidmaatschap. Zie verder het verslag.

 • Tegengas Tulip Oil

  9 september 2015

  Afgelopen mei is er een eilander delegatie vanuit gasTvrij Terschelling, Waddenvereniging en Milieudefensie per bus naar de Tweede Kamer geweest om daar Tegengas te geven.

 • Actuele onderwerpen juli 2015: B&Y-terrein/ Groene Strand

  1 augustus 2015

  SOS heeft bij de Commissie voor de Bezwaarschriften in mei een pleidooi gehouden tegen de Omgevingsvergunning voor bedrijfsloodsen van Segesta op het B&Y-terrein. Centraal staat dat er geen geldig Welstandsadvies onder ligt, en dat de Natuurtoets onvoldoende is en niet gevolgd is door eeen noodzakelijke 'Verklaring van geen Bedenkingen' van de provincie. Ook hier dus procedurefouten. Het Welstandsadvies van Hûs en Hiem doet denken aan de reclame "Wij van WC-eend adviseren WC-eend". Het mist de wettelijk noodzakelijke 'deugdelijke motivering' en is dus ook moeiliijk te weerleggen.

 • Bijzonder Terschelling: Kritisch

  1 augustus 2015

  De vorige twee Miedbringers begon ik met de onderwerpen 'Ontwikkelvisie' en 'Bestuurskracht'. Dat was niet toevallig, want beide onderwerpen hangen met elkaar samen: wat en hoe. Deze Miedbringer zal ik wat kritischer een aantal ontwikkelingen op Terschelling aanroeren, want dat is onze taak vanuit de statutaire opgave 'Behoud van het eilander eigene'. Dit kritische slaat niet alleen op het volgende hoofdstuk Actuele Onderwerpen (De Miedbringer, 2015- 2, pag. 8 - 14), maar ook op dit meer beschouwende Voorwoord van de voorzitter.

 • Actuele onderwerpen juli 2015: Baai Dellewal

  1 augustus 2015

  De datum van 1 juli 2015 die drie raadsfracties in hun coalitieakkoord hebben afgesproken als termijn voor Stichting Natuurherstel Baai Dellewal als 'recht van eerste koop' van het voormalig dancing-terrein is inmiddels verstreken. In hoeverre deze termijn is opgerekt als gevolg van het beslag op de Baai-gronden en het hoger beroep door Westcord-hotels, is op het moment van dit schrijven (half juni) niet bekend. Uit oogpunt van redelijkheid en billijkheid lijkt hier veel voor te zeggen.

 • Actuele onderwerpen april 2015: Baai Dellewal

  1 april 2015

  De Stichting Natuurherstel Baai Dellewal strijdt gewoon verder om via de verkoop van vierkante-meters duin, schenkingen, donaties voldoende fondsen te verwerven om samen met de gemeente een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds in te dienen. De Baai Dellewal moet een 'unique selling point' worden voor Terschelling en een etalage voor het Werelderfgoed Wadden. Een hele uitdaging. In de vorige Miedbringer las u daar al over, met het overzicht over de Natuurboulevard.

Pagina's