• Winter-Miedbringer komt uit

  10 december 2015

  De Miedbringer van deze winter 2015/2016 is gedrukt en gaat op dit moment, begin december, naar de donateurs van de Stichting Ons Schellingerland. In dit nummer weer diverse bijdragen, die u bijpraten over het wel en wee op Terschelling wat ruimtelijke ordeningszaken betreft. Ook weer een prachtige vliegerfoto van Gerrit Bart Volgers en een artikel in verband met het feit, dat Jaap Kunst 100 jaar geleden ‘Terschellinger volksleven; gebruiken, feesten, liederen’ uitbracht.

 • Kinderen tekenen toekomst Terschelling

  2 december 2015

  ‘Tekenen voor Terschelling’ was een van de acties die in het voorjaar van 2015 deel uitmaakten van de inventarisatie van ideeën voor de toekomst van Terschelling. Basisschoolleerlingen leverden in de vorm van tekening hun uiteenlopende ideeën aan.
  Een boekwerk vol tekeningen van basisschoolleerlingen over Terschelling in 2025 was het resultaat.
   

 • Nieuwe campus Maritiem Instituut op Terschelling een feit

  2 december 2015

  (persbericht gemeente Terschelling)

  Woningstichting De Veste, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en de gemeente Terschelling hebben overeenstemming bereikt over de bouw van een nieuwe campus op Terschelling. Dat betekent dat er op 1 september 2017 een nieuwe campus van de NHL op Terschelling zal staan.

 • Toekomstvisie Terschelling

  19 november 2015

  College legt toekomstvisie Terschelling voor aan gemeenteraad.

  Is dit Terschelling? Zijn we op de goede weg? Dat is in grote lijnen de vraag die het college voorlegt aan de gemeenteraad van Terschelling bij de behandeling van de toekomstvisie TS25. Wanneer de raad instemt met het ontwerp in de vergadering van 22 december gaat het college met het ontwerp de boer op. Want het plan is nog niet definitief. Dat gebeurt pas in mei 2016. Vóór die tijd wil het college nog de eilanders gesproken hebben. In januari 2016 worden hiervoor bijeenkomsten georganiseerd. Ook SOS spreekt in.
   

 • Verslag van de laatste donateursbijeenkomst

  16 november 2015

  In de eerstvolgende Miedbringer zal een verslag staan van de laatste donateursvergadering. Deze werd in De Kraak op West gehouden. Op deze site kunt u het verslag alvast lezen. Aanwezig waren 32 donateurs en negen bestuursleden. Nieuwe bestuursleden zijn benoemd: Gossen van Dieren, geboren in Formerum en nu molenaar aldaar, en Jan Willem Spanjer, van beroep advocaat. Hij kan van grote betekenis zijn voor SOS. Zijn vader was jarenlang voorzitter van SOS, dus hij kent de klappen van de zweep. Hij wil SOS bijstaan met het geven van advies en het schrijven van bezwaarschriften. Gossen Smit uit Formerum zet na 27 jaar een punt achter zijn bestuurslidmaatschap. Zie verder het verslag.

 • Tegengas Tulip Oil

  9 september 2015

  Afgelopen mei is er een eilander delegatie vanuit gasTvrij Terschelling, Waddenvereniging en Milieudefensie per bus naar de Tweede Kamer geweest om daar Tegengas te geven.

Pagina's