• Zorgpension Formerum, omgevingsvergunning-van-rechtswege

  23 oktober 2014

  SOS-visie uitgesproken voor de gemeentelijke Commissie Bezwaarschriften (23-10-2014).

 • Bijzonder Terschelling: FUMO en burgerparticipatie

  1 augustus 2014

  Uit de recente gemeentelijke nota Uitvoeringsbeleid bestemmingsplannen: "Een belangrijke taak van de lokale overheid is van oudsher om te sturen op de ruimtelijke ordening in de gemeente. De structuurvisie is hierbij het centrale sturingsinstrument en de uitwerking daarvan vindt plaats in bestemmingsplannen. Bij vergunningaanvragen voor bouwactiviteiten is de toets aan het bestemmingsplan dan ook een belangrijk onderdeel.

 • Campus, achtergronden op de voorgrond

  1 augustus 2014

  Hilmar Schurink legt in het artikel in de Miedbringer van augustus 2014 de achtergronden uit van de zaak bij de Raad van State over de campus, en presenteert een plan B

 • Reactie SOS op uitspraak Raad van State, Campus

  27 mei 2014

  Stichting Ons Schellingerland is uiteraard teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State, vooral om Terschelling zelf.

 • SOS-inspraak Raadscommissie Campus

  10 april 2014

  Het SOS-bestuur vindt dat zij in dit Huis van de Democratie publiek uitleg moet geven over haar overwegingen omtrent de campus.

 • Actuele onderwerpen april 2014: B&Y-terrein, Tonnenloods

  1 april 2014

  Twee van die terreinen betreft het voormalige B&Y-terrein en het voormalige gebouw van de Betonning. Voor beide locaties zijn private initiatieven genomen, omdat door geldgebrek bij de gemeente de bestuurlijke slagkracht mist. Dit biedt de mogelijkheid voor andere constructies: zuiver privaat, collectief of privaat-publiek. Voor de Tonnenloods wordt gedacht aan De Reis van Brandaan: van de diepste diepzee tot de hoogste atmosfeer, en alles wat daar tussen ligt. Met als rode draad het Werelderfgoed Wadden, Duuzaamheid, Klimaat, Watertechnologie, Transitie, Coproductie en nog veel meer.

Pagina's