Actuele onderwerpen april 2015: B&Y-terrein/Groene Strand

Door SOS op wo, 01/04/2015 - 13:00
Ontwerpschets bedrijfsloodsen Segesta West-Terschelling

Ontwerpschets bedrijfsloodsen Segesta, B&Y-terrein West-Terschelling

Projectontwikkelaar Segesta heeft inmiddels voor het voormalige B&Y-terrein aan de rand van het dorp West een bouwplan voor vijf bedrijfsloodsen van 14 meter hoog ingediend. Totaal ongepast. Zo ontstaat er een nieuwe schandvlek. En de omgevingsvergunning daarvoor is ook al verleend door de FUMO, zoals dat officieel heet: "Namens het college van burgemeester en wethouders van Terschelling". Deze keer lijkt het dus juridisch correct ondertekend, maar het is nog steeds bestuurlijk twijfelachtig. SOS heeft en klacht ingediend bij de gemeente over de onderlinge verhoudingen, de bestuurlijke verantwoordelijkheden en de kwaliteit van deze uitbestede aanpak door de FUMO. Hoewel het principe van het concentreren van ambtelijke kennis op één plek - in Grouw - niet onjuist is, schort het aan de uitvoering en de voorlichting. Bovendien zijn er omgevingsvergunningen die politiek-bestuurlijk zo gevoelig liggen, dat dat niet door een gemandateerde uitvoeringsorganisatie op afstand kan worden beoordeeld. Daarvoor zal toch eerst de gemeente zelf een go-no go moeten afgeven. Ook voor dit bouwproject van Segesta heeft SOS een beroepschrift ingediend bij het college en gaat zij binnenkort naar de Commissie voor de Bezwaarschriften. Deze keer niet omdat de bouwaanvraag strijdig is met het sterk verouderde Bestemmingsplan, maar omdat deze bouwaanvraag door FUMO niet correct getoetst is aan de Welstandsnota en de recente natuurregelgeving. Want dat had wel moeten gebeuren. Inmiddels zijn er alternatieve plannen voor de 'vlek' ontwikkeld door lokale ondernemers. Die plannen zien er hoopvoller uit. SOS verwacht dat een projectontwikkelaar, zoals Segesta, ook haar verantwoordelijkheid jegens Terschelling en het Groene Strand neemt en met een maatschappelijk acceptabel plan komt. Ook Segesta heeft de morele verplichting om haar plan vooraf met de omwonenden af te stemmen.

Dit artikel is verschenen in De Miedbringer, 54, april 2015, 1504-192, pagina 10.