• De kerk van Hoorn

  4 juni 1992

  In de Miedbringer van vorig jaar september lazen wij weer eens over de namen Sint Jan en Sint Nicolaas voor de kerk van Hoorn. Heel vlot wordt nu maar aangenomen dat de juiste naam de Sint Nicolaaskerk is. Verwezen wordt naar het boek van dr. Wumkes geschreven in 1929. Op die bewuste bladzijde staat: Qua ratione eclesia St.Nicolai Insulae Scelliganae omni jurisdictione propria posthabita semet per proprias aediles ultro offert regendam nostro coenobio Lidlomensi.

 • Kiel en/of koel

  1 juni 1992

  Uit de Journalen van Gossen Jort Smit

  In de Miedbringer van maart 1992 worden de annalen van Gossen Jort Smit uit de tweede helft van de negentiende eeuw vermeld. In dat verslag is sprake van de gewichtsmaten "kiel" en "koel".  In de Miedbringer van juni 1992 geven vier lezers als reactie op het artikel uitleg over deze begrippen.

 • SBB-beleid op Terschelling

  1 juni 1992

  Houtopbrengst maakt plaats voor natuurverrijking

Pagina's