• Bijzonder Terschelling: Kritisch

  1 augustus 2015

  De vorige twee Miedbringers begon ik met de onderwerpen 'Ontwikkelvisie' en 'Bestuurskracht'. Dat was niet toevallig, want beide onderwerpen hangen met elkaar samen: wat en hoe. Deze Miedbringer zal ik wat kritischer een aantal ontwikkelingen op Terschelling aanroeren, want dat is onze taak vanuit de statutaire opgave 'Behoud van het eilander eigene'. Dit kritische slaat niet alleen op het volgende hoofdstuk Actuele Onderwerpen (De Miedbringer, 2015- 2, pag. 8 - 14), maar ook op dit meer beschouwende Voorwoord van de voorzitter.

 • Actuele onderwerpen juli 2015: Baai Dellewal

  1 augustus 2015

  De datum van 1 juli 2015 die drie raadsfracties in hun coalitieakkoord hebben afgesproken als termijn voor Stichting Natuurherstel Baai Dellewal als 'recht van eerste koop' van het voormalig dancing-terrein is inmiddels verstreken. In hoeverre deze termijn is opgerekt als gevolg van het beslag op de Baai-gronden en het hoger beroep door Westcord-hotels, is op het moment van dit schrijven (half juni) niet bekend. Uit oogpunt van redelijkheid en billijkheid lijkt hier veel voor te zeggen.

 • Actuele onderwerpen april 2015: Baai Dellewal

  1 april 2015

  De Stichting Natuurherstel Baai Dellewal strijdt gewoon verder om via de verkoop van vierkante-meters duin, schenkingen, donaties voldoende fondsen te verwerven om samen met de gemeente een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds in te dienen. De Baai Dellewal moet een 'unique selling point' worden voor Terschelling en een etalage voor het Werelderfgoed Wadden. Een hele uitdaging. In de vorige Miedbringer las u daar al over, met het overzicht over de Natuurboulevard.

 • Actuele onderwerpen april 2015: B&Y-terrein/Groene Strand

  1 april 2015

  Projectontwikkelaar Segesta heeft inmiddels voor het voormalige B&Y-terrein aan de rand van het dorp West een bouwplan voor vijf bedrijfsloodsen van 14 meter hoog ingediend. Totaal ongepast. Zo ontstaat er een nieuwe schandvlek. En de omgevingsvergunning daarvoor is ook al verleend door de FUMO, zoals dat officieel heet: "Namens het college van burgemeester en wethouders van Terschelling". Deze keer lijkt het dus juridisch correct ondertekend, maar het is nog steeds bestuurlijk twijfelachtig.

 • Bijzonder Terschelling: Bestuurskracht

  1 april 2015

  Ik begin met een goed bericht. Bert Wassink is als nieuwe burgemeester van Terschelling enthousiast aan zijn nieuwe functie begonnen. We hebben hem en zijn vrouw Ariënne (Bloem) van harte welkom geheten. Het eiland, en ook SOS, hopen op nieuwe impulsen in enkele hardnekkige kwesties die het gemeentehuis en de gemeenschap op Terschelling in de tang houden. Alle succes toegewenst ook vanaf deze plaats.

 • Actuele onderwerpen december 2014: B&Y-terrein/Groene Strand

  1 december 2014

  Opnieuw een projectontwikkelaar, Segesta, die zijn zinnen op Terschelling heeft gezet en al vele jaren vergeefs tracht op het voormalige B&Y-terrein te veel en te hoge recreatieve appartementen en woningen te realiseren, voor de verkoop. De met Terschelling bekende directeur-grootaandeelhouder van Segesta zou toch in staat moeten zijn in goed overleg met de bewoners en de gemeente tot een goed plan te komen. Helaas. Hij lijkt de makkelijkste weg te kiezen en heeft bouwplannen ingediend bij FUMO .... voor een bedrijfsgebouw van 14 meter hoogte.

Pagina's