• Actuele onderwerpen december 2014: B&Y-terrein/Groene Strand

  1 december 2014

  Opnieuw een projectontwikkelaar, Segesta, die zijn zinnen op Terschelling heeft gezet en al vele jaren vergeefs tracht op het voormalige B&Y-terrein te veel en te hoge recreatieve appartementen en woningen te realiseren, voor de verkoop. De met Terschelling bekende directeur-grootaandeelhouder van Segesta zou toch in staat moeten zijn in goed overleg met de bewoners en de gemeente tot een goed plan te komen. Helaas. Hij lijkt de makkelijkste weg te kiezen en heeft bouwplannen ingediend bij FUMO .... voor een bedrijfsgebouw van 14 meter hoogte.

 • Bijzonder Terschelling: Ontwikkel visie

  1 december 2014

  In 1962 is onze stichting SOS opgericht ondermeer als reactie op de onstuimige groei van de 'vrije-tijdsbesteding': het toerisme. Overal in Nederland en langs de Europese kusten werden in snel tempo badplaatsen uit de grond gestampt, met grote hotels. En het kamperen kwam als betaalbare verblijfsvorm sterk op, inspelend op het gevoel van vrijheid. Ook op Terschelling nam het toerisme sterk toe, geconcentreerd in de zes weken van de schoolvakanties en de 'bouwvak' in juli en augustus. Daarbuiten was er weinig te doen en stonden de 'zomerhuisjes' en de kampeerterreinen weer leeg.

 • Zorgpension Formerum, omgevingsvergunning-van-rechtswege

  23 oktober 2014

  SOS-visie uitgesproken voor de gemeentelijke Commissie Bezwaarschriften (23-10-2014).

 • Bijzonder Terschelling: FUMO en burgerparticipatie

  1 augustus 2014

  Uit de recente gemeentelijke nota Uitvoeringsbeleid bestemmingsplannen: "Een belangrijke taak van de lokale overheid is van oudsher om te sturen op de ruimtelijke ordening in de gemeente. De structuurvisie is hierbij het centrale sturingsinstrument en de uitwerking daarvan vindt plaats in bestemmingsplannen. Bij vergunningaanvragen voor bouwactiviteiten is de toets aan het bestemmingsplan dan ook een belangrijk onderdeel.

 • Campus, achtergronden op de voorgrond

  1 augustus 2014

  Hilmar Schurink legt in het artikel in de Miedbringer van augustus 2014 de achtergronden uit van de zaak bij de Raad van State over de campus, en presenteert een plan B

 • Reactie SOS op uitspraak Raad van State, Campus

  27 mei 2014

  Stichting Ons Schellingerland is uiteraard teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State, vooral om Terschelling zelf.

Pagina's