• Een ernstig woord tot vrije mensen

  1 december 2012

  In 1958 richtte Cees Doeksen deze brief aan de Terschellingers. De brief ligt aan de basis van de oprichting van de Stichting Ons Schellingerland (SOS) in 1962

 • Bijzonder Terschelling: Status Aparte

  1 december 2012

  Stichting Ons Schellingerland (SOS) bestaat dit jaar 50 jaar. Reden voor een feestje? Jee en na. Ik kijk in dit jubileumnummer van De Miedbringer 50 jaar terug en 5 jaar vooruit. In 1962 is SOS opgericht uit verontrusting over ongeremde groei van het toerisme, en van de bouwlust van hotels en recreatiewoningen op Terschelling. In de afgelopen 50 jaar - na de wederopbouw en vanaf 1962 - hebben we in Nederland, in Europa en in grote delen van de wereld een economische en welvaartsgroei gekend van ongekende omvang. Dit gold ook voor het toerisme, lange tijd groeisector nummer één.

 • De Staat van de Polder

  4 november 2012

  De bijzondere landschappelijke en natuurwaarden van de Terschellinger polder zijn het waard om beschermd te worden.

 • Actuele onderwerpen augustus 2012: Groene Strand/B&Y-terrein

  1 augustus 2012

  SOS ontkomt er niet aan nú al een reactie te geven op nog niet officiële plannen van projectontwikkelaar Segesta voor het sloopterrein B&Y in West, grenzend aan paviljoen De Walvis. Deze plannen zijn door Segesta gepresenteerd aan de gemeenteraad, vervolgens informeel bekend geworden bij de burgers van Terschelling en door hen in aangepaste vorm op een speciale website van strandpaviljoen De Walvis geplaatst met bouwhoogten in relatie tot de omgeving ('KPN"-gebouw hoogte). Het gaat om een wezenlijk bouwfront en een behoorlijke bouwdichtheid.

 • Bijzonder Terschelling!

  1 augustus 2012

  Het Promotieteam van Terschelling heeft gezocht naar een woord waarmee Terschelling toeristisch nog beter in de kijker kon komen. 'Speulsk eiland' is gewogen, maar te licht bevonden. Als nieuwe voorzitter van SOS houd ik het maar op 'Bijzonder Terschelling!', want bijzonder dat is ze. Onder die kop zal ik in elke Miedbringer een beschouwing geven, zoals mijn voorganger Hugo Gorter ook steeds deed in zijn voorwoord. Hugo legt in deze Miedbringer uit waarom hij om persoonlijke redenen tussentijds is afgetreden. Vanaf half mei 2012 is ondergetekende uw nieuwe voorzitter.

 • Ons 50-jarig jubileum en de toekomst van onze Stichting

  1 april 2012

  Op 17 juli 2012 doet zich het heugelijke feit voor dat onze Stichting 50 jaar bestaat. Vanaf 1962 hebben vele zeer betrokken bestuurders zich uiterst gemotiveerd ingezet voor het behoud van het bijzondere karakter van Terschelling. Nu, anno 2012, mogen we met trots terug kijken op een geslaagde invulling van onze doelstelling. Terschelling onderscheidt zich in zeer positieve zin van de andere Nederlandse Waddeneilanden.

Pagina's