• Bijzonder Terschelling!

  1 augustus 2012

  Het Promotieteam van Terschelling heeft gezocht naar een woord waarmee Terschelling toeristisch nog beter in de kijker kon komen. 'Speulsk eiland' is gewogen, maar te licht bevonden. Als nieuwe voorzitter van SOS houd ik het maar op 'Bijzonder Terschelling!', want bijzonder dat is ze. Onder die kop zal ik in elke Miedbringer een beschouwing geven, zoals mijn voorganger Hugo Gorter ook steeds deed in zijn voorwoord. Hugo legt in deze Miedbringer uit waarom hij om persoonlijke redenen tussentijds is afgetreden. Vanaf half mei 2012 is ondergetekende uw nieuwe voorzitter.

 • Ons 50-jarig jubileum en de toekomst van onze Stichting

  1 april 2012

  Op 17 juli 2012 doet zich het heugelijke feit voor dat onze Stichting 50 jaar bestaat. Vanaf 1962 hebben vele zeer betrokken bestuurders zich uiterst gemotiveerd ingezet voor het behoud van het bijzondere karakter van Terschelling. Nu, anno 2012, mogen we met trots terug kijken op een geslaagde invulling van onze doelstelling. Terschelling onderscheidt zich in zeer positieve zin van de andere Nederlandse Waddeneilanden.

 • De kerk van Hoorn

  4 juni 1992

  In de Miedbringer van vorig jaar september lazen wij weer eens over de namen Sint Jan en Sint Nicolaas voor de kerk van Hoorn. Heel vlot wordt nu maar aangenomen dat de juiste naam de Sint Nicolaaskerk is. Verwezen wordt naar het boek van dr. Wumkes geschreven in 1929. Op die bewuste bladzijde staat: Qua ratione eclesia St.Nicolai Insulae Scelliganae omni jurisdictione propria posthabita semet per proprias aediles ultro offert regendam nostro coenobio Lidlomensi.

 • Kiel en/of koel

  1 juni 1992

  Uit de Journalen van Gossen Jort Smit

  In de Miedbringer van maart 1992 worden de annalen van Gossen Jort Smit uit de tweede helft van de negentiende eeuw vermeld. In dat verslag is sprake van de gewichtsmaten "kiel" en "koel".  In de Miedbringer van juni 1992 geven vier lezers als reactie op het artikel uitleg over deze begrippen.

 • SBB-beleid op Terschelling

  1 juni 1992

  Houtopbrengst maakt plaats voor natuurverrijking

Pagina's