Actuele onderwerpen juli 2015: Baai Dellewal

Door SOS op za, 01/08/2015 - 15:12

De datum van 1 juli 2015 die drie raadsfracties in hun coalitieakkoord hebben afgesproken als termijn voor Stichting Natuurherstel Baai Dellewal als 'recht van eerste koop' van het voormalig dancing-terrein is inmiddels verstreken. In hoeverre deze termijn is opgerekt als gevolg van het beslag op de Baai-gronden en het hoger beroep door Westcord-hotels, is op het moment van dit schrijven (half juni) niet bekend. Uit oogpunt van redelijkheid en billijkheid lijkt hier veel voor te zeggen.

Maar: "Waar visie ontbreekt regeert de boekhouder" is het bekende gezegde. Het alternatief dat de drie raadsfracties achter de hand hebben, of als Plan A in de mouw hielden, gaat om de realisatie van woningen op de locatie dancing Dellewal, om gaten in de gemeentelijke financiƫn te dichten.

SOS was en is tegen elke verdere bebouwing van Dellewal. Het is geen Goede Ruimtelijke Ordening deze unieke baai verder te verstenen, ook niet vanuit een Mistige Financiƫle Ordening. Er zijn genoeg alternatieven, behoudens hoteluitbreiding. Ook alternatieven die niet zullen leiden tot langdurige en kostbare juridische procedures bij de Raad van State. Want wat in ieder geval mist, is een deugdelijk gemeentelijk beleid: een Ontwikkelvisie met draagvlak, waarin ook ingegaan wordt op de woningbehoeften, de ruimtelijke spreiding daarvan, de natuur- en landschapswaarden en het toeristisch product. Dus geen ad-hoc-beleid of beleid van een accountant. Die woningen gaan er dus niet komen. De Raad van State zal (als het zover komt) ook dit terugverwijzen.

Hilmar Schurink, voorzitter SOS

De Miedbringer, 54, juli 2015, pag. 14.