• Terrein campus

  12 april 2016

  Aan het terrein waar de campus van de zeevaartschool is gepland, wordt volop gewerkt. Hier een prachtige overzichtsfoto van Gerit Bart Volgers. 

 • Inspraak SOS over golfbaan in raadscommissie

  6 april 2016

  In de raadscommissie van 5 april 2016 sprak voorzitter Hilmar Schurink de volgende kritische woorden over het plan een natuurgolfbaan te creëren bij West-Terschelling. Dit betekent overigens niet dat SOS zich tegen een golfbaan keert! 

 • Campusartikel in Harlinger Courant

  14 maart 2016

  In de Harlinger Courant verscheen dit artikel over Plan B van de Stichting Ons Schellingerland.

 • Ingezonden brief uit NRC

  7 maart 2016

  Hein Doeksen uit Achterveld zond een brief in naar het NRC. Hij toont aan dat de grenzen door de jaren heen onomkeerbaar zijn opgeschoven ten koste van het karakter van Terschelling. 

 • Zienswijze natuurorganisaties op ontwerp-beheerplannen Natura2000 in het Waddengebied.

  2 maart 2016

  De gezamenlijke natuurorganisaties die bij het waddengebied betrokken zijn hebben hun zienswijze ingediend op de ontwerp-beheerplannen van de Natura2000-gebieden in het waddengebied die momenteel ter inzage liggen. De organisaties zijn Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Stichting het Groninger landschap, stichting Wad, Wereld Natuurfonds en Noord-Hollands Landschap. 

  Ter informatie wordt hier een deel van de zienswijze gepresenteerd. SOS-Terschelling heeft zelf geen zienswijze op de ontwerp-beheerplannen ingediend.

 • Beroepschrift B&Y-terrein ingediend

  1 maart 2016

  SOS heeft 26 februari haar aanvullend beroepschrift tegen de bedrijfsloodsen op het B&Y-terrein ingediend bij de rechtbank. Samengevat zegt SOS daarin dat weliswaar het dertig jaar oude Bestemmingsplan West-Terschelling alleen nog voor de locatie B&Y-terrein geldig is, maar dat daar (ook) getoetst moet worden aan nieuw beleid. “Ex nunc” noemt het college dat zelf in geval van het Strandhotel Midsland aan Zee.

Pagina's