• Actuele onderwerpen: Baai Dellewal

  2 januari 2016

  We lezen in de krant dat het college en de raad de uitgestoken hand van de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal niet hebben aangegrepen en het vóór 1 juli 2015 aangeboden plan naast zich neer hebben gelegd. Het plan behelst om via crowdfunding en fondsenwerving (Waddenfonds, Groenfonds, EFRO, Prins Bernhard Cultuurfonds, provincie) de Baai Dellewal in natuurlijke staat voor Terschelling te behouden. Ook communicatie daarover bleek niet mogelijk.

 • Actuele onderwerpen: Seinhuisje op het Kaapsduin

  2 januari 2016

  Er zijn serieuze ideeën om het Seinhuisje op het Kaapsduin, eigendom van Staatsbosbeheer, een functie te geven als exclusieve hotelkamer, vergelijkbaar met de vuurtoren en havenkraan van Harlingen. SOS is blij dat het markante seinhuisje met historie (ook ondergronds) een nieuwe functie zou kunnen  krijgen, want iets dat geen functie heeft verdwijnt op den duur. Maar of een luxe hotelkamer in het zeer hoge prijssegment, genoemd is 400 euro per nacht, een bestendige bestemming is, valt te betwijfelen. Het wordt iets voor de 'onaanraakbaren'.

 • Actuele onderwerpen: B&Y-terrein/Groene Strand

  2 januari 2016

  In de vorige Miedbringer is al uitgebreid ingegaan op de omgevingsvergunning voor Segesta voor de bouw van bedrijfsloodsen op het B&Y-terrein naast de Walvis. Op het moment van dit schrijven (december 2015)  is er naar buiten nog geen advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften bekend op het bezwaar van SOS (3 februari 2015), en ook nog geen besluit van het College daarop. Wij gaan er van uit dat ook in dit geval de Commissie van de Bezwaarschriften zal adviseren de verleende omgevingsvergunning te vernietigen.

 • Actuele onderwerpen: Tegengas Tulip Oil

  2 januari 2016

  Op 27 oktober stemde de Tweede Kamer over een motie tegen gaswinning bij Terschelling. Die motie was ingediend door de gezamenlijke fracties van PvdA, Partij voor de Dieren, Groen Links, D66 en Christen Unie. Die motie werd aangenomen. "Dit is een grote stap op weg naar afstel van plannen om hier naar gas te gaan boren", zei Annet van Essen namens Vereniging GasTvrij Terschelling. "Natuurlijk kan minister Kamp de motie naast zich neerleggen, maar dit is wel een heel krachtig signaal dat Nederland geen gasindustrie wil in dit kwetsbare Waddengebied".

 • Winter-Miedbringer komt uit

  10 december 2015

  De Miedbringer van deze winter 2015/2016 is gedrukt en gaat op dit moment, begin december, naar de donateurs van de Stichting Ons Schellingerland. In dit nummer weer diverse bijdragen, die u bijpraten over het wel en wee op Terschelling wat ruimtelijke ordeningszaken betreft. Ook weer een prachtige vliegerfoto van Gerrit Bart Volgers en een artikel in verband met het feit, dat Jaap Kunst 100 jaar geleden ‘Terschellinger volksleven; gebruiken, feesten, liederen’ uitbracht.

 • Kinderen tekenen toekomst Terschelling

  2 december 2015

  ‘Tekenen voor Terschelling’ was een van de acties die in het voorjaar van 2015 deel uitmaakten van de inventarisatie van ideeën voor de toekomst van Terschelling. Basisschoolleerlingen leverden in de vorm van tekening hun uiteenlopende ideeën aan.
  Een boekwerk vol tekeningen van basisschoolleerlingen over Terschelling in 2025 was het resultaat.
   

Pagina's