• Zienswijze SOS op de toekomst van Terschelling, het eiland in 2025

  23 februari 2016

  SOS heeft bij de gemeente Terschelling de visie op de toekomst van Terschelling ingediend, voor zover de onderwerpen volgens de statuten van de stichting op het terrein van SOS liggen. In het artikel de gehele tekst van deze zienswijze.

 • Plan B voor de Campus

  3 februari 2016

  SOS heeft met regelmaat gewezen op een plan B als alternatief voor het ontwerp van De Veste voor de campus. Tijdens de raadscommissie van 9 februari a.s. zal Jaap Smit, secretaris van SOS, hierover inspreken en aan de gemeenteraad en het college enkele vragen stellen. Het plan B wordt daarbij tevens gepresenteerd.

 • Mondriaankwelder naar het gebied tussen de Keag en de Ans

  19 januari 2016

  Op 12 januari j.l. werd in de Driemaster in Midsland het nieuwe plan voor herstel en ontwikkeling van kwelders onder de Waddendijk gepresenteerd. Het plan is de afgelopen jaren ontstaan onder begeleiding van het Programma Naar Een Rijke Waddenzee (PRW), en in samenspraak met een klankbordgroep waarin diverse eilander organisaties zijn vertegenwoordigd. Ook SOS neemt aan die klankbordgroep deel. Ten opzichte van eerdere voorontwerpen van het plan zijn er enige wijzigingen opgetreden.

 • SOS in beroep bij de rechter over B&Y-terrein

  15 januari 2016

  "Is dit straks het aanzicht dat de toerist als eerste van Terschelling zal zien?". SOS maakt zich ernstig zorgen over de mogelijke bouw van bedrijfsloodsen op het B&Y-terrein te West-Terschelling. Het authentieke karakter van West-Terschelling en het havenaanzicht wordt met de bouw van de loodsen ernstig aangetast. Projectontwikkelaar Segesta wil op het voormalige terrein van bouwbedrijf B&Y deze loodsen bouwen, omdat het plan past binnen het vigerende, maar uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw daterende bestemmingsplan.

 • Orchideeën verliezen hun beschermde status in de nieuwe Wet Natuurbescherming

  14 januari 2016

  Op 15 december j.l. is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe Wet Natuurbescherming. Verwacht wordt dat de wet per 1 juli a.s. in werking zal treden. De Wet Natuurbescherming vervangt de huidige Natuurbeschermingswet1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De regelgeving rond de bescherming van Natura2000-gebieden is geheel in de nieuwe wet geïntegreerd. Vooral op het gebied van de bescherming van soorten treden aanzienlijke wijzigingen op. Een groot aantal plantensoorten verliest de status van beschermde soort.

 • Foto SOS-bestuur van vroeger

  12 januari 2016

  Foto SOS-bestuur jaren '60

Pagina's