Actuele onderwerpen april 2016: B&Y-terrein/Groene Strand

Door SOS op zo, 15/05/2016 - 11:57
West-Terschelling, B&Y-terrein. Foto Piet Zumkehr

West-Terschelling, B&Y-terrein. Oktober 2015. Foto Piet Zumkehr

SOS heeft 26 februari 2016 haar beroepschrift tegen de bedrijfsloodsen op het B&Y-terrein ingediend bij de rechtbank. Samengevat zegt SOS daarin dat weliswaar het dertig jaar oude Bestemmingsplan West-Terschelling alleen nog voor de locatie B&Y-terrein geldig is, maar dat daar (ook) getoetst moet worden aan nieuw beleid. “Ex nunc” noemt het college dat zelf in geval van het Strandhotel Midsland aan Zee.
Duidelijk is dat de gemeenteraad voor een goede ruimtelijke ordening op die locatie al lang geen bedrijven meer wilde, na de uitplaatsing van het bouwbedrijf Ybema naar het bedrijventerrein begin jaren negentig. En projectontwikkelaar Segesta als nieuwe terrein-eigenaar weet dat ook. Bovendien is verkeerstechnisch, bestemmingsplan-technisch en qua grondeigendom ontsluiting van het beoogde bedrijventerrein via het Groene Strand niet mogelijk.
Ook is geen sprake van een tijdig en deugdelijk gemotiveerd welstandsadvies waarin rekening is gehouden met het predicaat ‘Waardevol dorpsgebied A’, waarbij de bouwhoogte van de bedrijfsloodsen significant afwijkt van de naastliggende woningen. Ook is geen rekening gehouden met de afstand tot de naastliggende woningen uit oogpunt van milieu-hinder. Daar zijn normen voor, afhankelijk welke activiteiten in de loodsen plaats gaan vinden. En dat is nog onbekend.
Wat betreft de effecten op de naastliggende natuurwaarden zijn de procedures niet correct gevolgd. Zo mist een Verklaring van geen Bedenkingen van de provincie, en mist een zogenoemde ‘Cumulatietoets’ ook gekoppeld aan de nog onbekende invulling van de loodsen. Tenslotte is er - ‘ex nunc’ - geen rekening gehouden met de PAS-regeling per 1 juli 2015 die gaat over de stikstof-uitstoot. Omdat niet bekend is welke activiteiten in de loodsen plaats gaan vinden, is ook zo’n toets niet uit te voeren.
De verleende Omgevingsvergunning moet ingetrokken worden om procedurele en inhoudelijke redenen, vindt SOS.

 

Hilmar Schurink, voorzitter SOS.

Bron: De Miedbringer, jaargang 55, april 2016, 1604-195, pag. 12-14.