• Nieuwe campus Maritiem Instituut op Terschelling een feit

  2 december 2015

  (persbericht gemeente Terschelling)

  Woningstichting De Veste, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en de gemeente Terschelling hebben overeenstemming bereikt over de bouw van een nieuwe campus op Terschelling. Dat betekent dat er op 1 september 2017 een nieuwe campus van de NHL op Terschelling zal staan.

 • Toekomstvisie Terschelling

  19 november 2015

  College legt toekomstvisie Terschelling voor aan gemeenteraad.

  Is dit Terschelling? Zijn we op de goede weg? Dat is in grote lijnen de vraag die het college voorlegt aan de gemeenteraad van Terschelling bij de behandeling van de toekomstvisie TS25. Wanneer de raad instemt met het ontwerp in de vergadering van 22 december gaat het college met het ontwerp de boer op. Want het plan is nog niet definitief. Dat gebeurt pas in mei 2016. Vóór die tijd wil het college nog de eilanders gesproken hebben. In januari 2016 worden hiervoor bijeenkomsten georganiseerd. Ook SOS spreekt in.
   

 • Verslag van de laatste donateursbijeenkomst

  16 november 2015

  In de eerstvolgende Miedbringer zal een verslag staan van de laatste donateursvergadering. Deze werd in De Kraak op West gehouden. Op deze site kunt u het verslag alvast lezen. Aanwezig waren 32 donateurs en negen bestuursleden. Nieuwe bestuursleden zijn benoemd: Gossen van Dieren, geboren in Formerum en nu molenaar aldaar, en Jan Willem Spanjer, van beroep advocaat. Hij kan van grote betekenis zijn voor SOS. Zijn vader was jarenlang voorzitter van SOS, dus hij kent de klappen van de zweep. Hij wil SOS bijstaan met het geven van advies en het schrijven van bezwaarschriften. Gossen Smit uit Formerum zet na 27 jaar een punt achter zijn bestuurslidmaatschap. Zie verder het verslag.

 • Tegengas Tulip Oil

  9 september 2015

  Afgelopen mei is er een eilander delegatie vanuit gasTvrij Terschelling, Waddenvereniging en Milieudefensie per bus naar de Tweede Kamer geweest om daar Tegengas te geven.

 • Actuele onderwerpen juli 2015: B&Y-terrein/ Groene Strand

  1 augustus 2015

  SOS heeft bij de Commissie voor de Bezwaarschriften in mei een pleidooi gehouden tegen de Omgevingsvergunning voor bedrijfsloodsen van Segesta op het B&Y-terrein. Centraal staat dat er geen geldig Welstandsadvies onder ligt, en dat de Natuurtoets onvoldoende is en niet gevolgd is door eeen noodzakelijke 'Verklaring van geen Bedenkingen' van de provincie. Ook hier dus procedurefouten. Het Welstandsadvies van Hûs en Hiem doet denken aan de reclame "Wij van WC-eend adviseren WC-eend". Het mist de wettelijk noodzakelijke 'deugdelijke motivering' en is dus ook moeiliijk te weerleggen.

 • Bijzonder Terschelling: Kritisch

  1 augustus 2015

  De vorige twee Miedbringers begon ik met de onderwerpen 'Ontwikkelvisie' en 'Bestuurskracht'. Dat was niet toevallig, want beide onderwerpen hangen met elkaar samen: wat en hoe. Deze Miedbringer zal ik wat kritischer een aantal ontwikkelingen op Terschelling aanroeren, want dat is onze taak vanuit de statutaire opgave 'Behoud van het eilander eigene'. Dit kritische slaat niet alleen op het volgende hoofdstuk Actuele Onderwerpen (De Miedbringer, 2015- 2, pag. 8 - 14), maar ook op dit meer beschouwende Voorwoord van de voorzitter.

Pagina's