• Visie SOS op de Toekomstvisie TS25

  10 januari 2016

  In de vorige Miedbringer is ingegaan op de Ontwikkelvisie van de gemeente nadat er drie discussie-avonden voor burgers waren geweest, waar overigens weinig burgers op af zijn gekomen. De vangst van die drie interactieve avonden en de deskundigen-inbreng is weergegeven in een Groeidocument. Om dit document verder uit te bouwen zijn in september j.l. enkele maatschappelijke organisaties op het eiland extra uitgenodigd om een nadere mening te geven, waaronder SOS, VVV, TOV en LTO.

 • Miedbringer op deze site

  8 januari 2016

  De winter-Miedbringer is nu te lezen op deze SOS-site. Onder het kopje 'Miedbringer' vindt u twee Miedbringers, de twee meest recente. Daarin een keur van artikelen en natuurlijk een fraaie vliegerfoto van Gerrit Bart Volgers, deze keer met de kerk van Hoorn centraal. 

 • Bijzonder Terschelling: Authentiek

  7 januari 2016

  De Jubileum-Miedbringer van december 2012 eindigde met een paar uitspraken die 'badgasten' hadden geplaatst op de website www.helpterschelling.nl in verband met de toenmalige bouwplannen op het B&Y-terrein. Het gaat over hun Terschelling-beleving, als 'klant'. Ik herhaal ze hierbij in omgekeerde volgorde: a. "Terschelling is zo mooi, omdat het er zo lekker authentiek uitziet en aanvoelt", b. "Zorg dat het eiland zich blijft onderscheiden van de andere eilanden", en c. "Stop met melken van dit eiland, maar bewaar de oorspronkelijke sfeer".

 • SOS in klankbordgroep herstel elzensingels

  6 januari 2016

  Landschapsbeheer Friesland is in samenwerking met de gemeente Terschelling een project gestart voor herstel van de elzensingels op Terschelling. Om de voortgang van het project te ondersteunen is een klankbordgroep opgericht waarin vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen zitting hebben. Ook SOS heeft in deze klankbordgroep zitting genomen. Tijdens de eerste vergadering van de klankbordgroep op 17 december jl. in de Kraak te West-Terschelling waren secretaris Jaap Smit en bestuurslid Piet Zumkehr aanwezig.

 • Actuele onderwerpen: Bestemmingsplan Polder/ Kamperen bij de Boer

  2 januari 2016

  Na de uitspraak van de Raad van State, op de valreep nog meegenomen in de vorige Miedbringer, was het wachten op de Herstelprocedure wat betreft Kamperen bij de Boer en bungalowbouw bij het Hippisch Centrum Terschelling, de voormalige Manege in Hoorn. De gemeente had daar 26 weken de tijd voor gekregen. Het is niet gebruikelijk om het hoogste rechtscollege te bekritiseren. Dat doet SOS dan ook niet, hoewel de uitspraak niet de gewenste duidelijkheid heeft opgeleverd.

 • Actuele onderwerpen: Waddenfonds (ingesproken bij 'Et er oer ha')

  2 januari 2016

  Het Waddenfonds is opgericht als voortvloeisel van, en in, de economische bloeitijd. Het aardgas móest uit het Wad. Economisch groeien was 10 jaar geleden nog het overheersende beeld, als doel én als middel. Inmiddels weten we beter en heeft vooral het Noorden, grenzend aan de Waddenzee, te maken met economische en bevolkingskrimp. De vraag is of het Waddenfonds alleen gericht is op projecten die in de lijn liggen van economische groei of natuur? Of is het denkbaar dat uit het Waddenfonds ook 'transitie' wordt begeleid?

Pagina's