november 2017

Dellewal

Door Gerard Muiser op wo, 29/11/2017 - 10:05

Dinsdagavond 28 november 2017 sprak voorzitter Hilmar Schurink namens SOS in op het onderwerp Dellewal. Bijgaand
zijn inbreng in eerste en tweede termijn.

Voorzitter,

Over twee weken verschijnt nummer-200 van De Miedbringer (=Boodschapper). Dat is
het blad voor de donateurs van Stichting Ons Schellingerland (SOS), die staat voor
behoud van het eilander eigene. In de vaste rubriek ‘Actuele Onderwerpen’ komt de
volgende tekst over Dellewal. Ik wil u die tekst alvast meegeven voor uw
besluitvorming.

Zienswijze/bezwaar tegen ontwerp-Bestemmingsplan + ontwerpbesluit Omgevingsvergunning inzake bouw recreatieappartementen op het B&Y-terrein

Door SOS op vr, 24/11/2017 - 14:16

Stichting Ons Schellingerland heeft een zienswijze ingediend tegen de huidige plannen voor het B&Y-terrein te West-Terschelling. Hier worden de conclusies weergegeven en vervolgens de volledige tekst van het document