Landbouw

Melkveehouderij kan beter zonder subsidie

Door SOS op wo, 03/08/2016 - 13:25

In een opiniestuk in De Volkskrant van 3 augustus 2016 pleiten de schrijvers ervoor de Europese megasubsidies voor de melkveehouderij af te schaffen om de sector weer gezond te maken. De melkveehouderij heeft door steeds verregaande intensivering ook een ecologische crisis veroorzaakt. Een omslag naar duurzame veehouderij is nodig. SOS neemt dit opiniestuk over in de wetenschap dat de omslag naar duuzaamheid van enkele Terschellinger boeren voor Nederland als voorbeeld kan dienen.