Boeren vrezen honderden sluitingen van bedrijven in rampjaar 2017

Door SOS op wo, 21/09/2016 - 09:15
Terschelling, polder bij Hoorn. Foto Piet Zumkehr

Terschelling, polder bij Hoorn. Foto Piet Zumkehr

Zuivel

Boeren vrezen honderden sluitingen van bedrijven in rampjaar 2017.

Amsterdam. De Nederlandse melkveehouderij staat een rampjaar te wachten. Door de invoering van fosfaatrechten in Nederland en door aanhoudend slechte melkprijzen moeten bijna 2000 boeren volgend jaar hun bedrijf sluiten. Dat is de verwachting van ondernemersorganisatie LTO Nederland. De onheilstijding wordt gedeeld door Rabobank, de financier van de agrarische sector.

Zo'n 10% van de melkveehouders zal in 2017 het boerenbedrijf beƫindigen. Dat komt overeen met circa 1800 ondernemers. De zuivelsector krimpt al tijden, maar dit percentage ligt veel hoger dan in voorgaande jaren. Gemiddeld staakt jaarlijks 3% tot 5% van de melkveehouders hun bedrijf, vaak vanwege opvolgingsproblemen.

Wiebren van Stralen van LTO Nederland zegt in vakblad Boerderij dat veel bedrijven in problemen zijn gekomen. De financiƫle situatie op de boerderij verslechtert volgens hem omdat de boeren extra kosten maken vanwege de invoering van een systeem van fosfaatrechten in Nederland. De heffing komt boven op de slechte melkprijzen en de relatief hoge voerkosten.

Bron: Financieel Dagblad, 17 september 2016.