burgerparticipatie

Bijzonder Terschelling: FUMO en burgerparticipatie

Door SOS op vr, 01/08/2014 - 11:05

Uit de recente gemeentelijke nota Uitvoeringsbeleid bestemmingsplannen: "Een belangrijke taak van de lokale overheid is van oudsher om te sturen op de ruimtelijke ordening in de gemeente. De structuurvisie is hierbij het centrale sturingsinstrument en de uitwerking daarvan vindt plaats in bestemmingsplannen. Bij vergunningaanvragen voor bouwactiviteiten is de toets aan het bestemmingsplan dan ook een belangrijk onderdeel.