Boschplaat

Uitleg aan Raad van State aangaande beroepschrift Natura2000 over kustafslag Boschplaat

Door SOS op wo, 11/10/2017 - 14:01

SOS heeft samen met het Platform Duurzaam Landschap Terschelling een beroepschrift ingediend bij de Raad van State tegen het Beheerplan Natura2000 van Terschelling. De aanleiding daartoe is de voortdurende kustafslag op het oostelijke deel van de Boschplaat. Het op zijn beloop laten van deze kustafslag is strijdig met de behoudsdoelstelling die vanuit Natura2000 voor het gebied geldt. Bijgaand de uitleg van SOS en PDLT aan de Raad van State. 

SOS samen met het Platform Duurzaam Landschap Terschelling in beroep tegen Natura2000 over duinafslag Boschplaat

Door SOS op di, 24/01/2017 - 11:33

Op het einde van de Boschplaat is ook deze winter weer sprake van flinke kustafslag. Het Beheerplan Natura2000 voor Terschelling gaat er vanuit dat dit een natuurlijk proces is en benoemt geen maatregelen om de kustafslag tegen te gaan. De zienswijzenprocedure voor het Beheerplan is inmiddels verstreken en het Beheerplan is door de staatssecretaris van Landbouw van een handtekening voorzien. Wel is er nog een beroepsprocedure. SOS heeft nu samen met het Platform Duurzaam Landschap Terschelling beroep aangetekend tegen het in het Beheerplan geformuleerde beleid over de "eilandstaart". Hier kunt u de tekst van het beroepschrift lezen.