juli 2023

Financieel jaarverslag 2022

Door Gerard Muiser op ma, 31/07/2023 - 14:02

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022

Financiën.

Het boekjaar werd afgesloten op 31 december 2022.

De totale inkomsten over 2022 bedroegen  € 12.588,-  en de uitgaven waren  € 10.951,-
Dit geeft over 2022 een positief resultaat van  € 1.637,-
De kosten van onderhoud aan de Sjouw zijn door een donateur betaald.

Begroting 2024

In de begroting van 2024 is het onderhoud van de Seinpaal op Seinpaalduin opgenomen.
Door aanvraag van subsidies is het waarschijnlijk mogelijk de kosten hiervan te beperken.

Donateurs bestand.