september 2020

Brief over agenda voor het Waddengebied 2020 - 2050

Door Gerard Muiser op wo, 23/09/2020 - 10:42

Brief over Waddengebied

 

Enkele organisaties, waarond SOS, hebben eeh brief gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en aan het Bestuurlijk Overleg Waddengebied met als onderwerp: Agenda voor het Waddengebied 2020-2050.

Hieronder deze brief:

 

Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, 12 september 2020.

Geachte mevrouw de Minister,

Geachte dames en heren,

Wij hebben kennisgenomen van de Agenda voor het Waddengebied 2050 en maken gebruik van het indienen van onze zienswijze, die u onderstaand aantreft.

Nieuwe voorzitter SOS-bestuur

Door Gerard Muiser op wo, 23/09/2020 - 10:36

Nieuwe voorzitter en bestuurslid

 

Er heeft tijdens de algemene donateursvergadering op vrijdag 18 september j.l. de volgende bestuurswisseling plaats gevonden: 

Henk J. Hees  en Jan Willem  Spanjer zijn van functie gewisseld.  Spanjer is nu voorzitter en Hees blijft lid van het algemeen bestuur. Verder is mevrouw Braulia Geessina Dam Wortel benoemd tot algemeen bestuurslid.    

jaarlijkse algemene donateursvergadering

Door Gerard Muiser op ma, 14/09/2020 - 13:43

Jaarlijkse algemene donateursvergadering gaat door

Op 18 september a.s. is de jaarlijkse algemene donateursvergadering van de Stichting Ons Schellingerland gepland. In verband met de nog steeds heersende Covid19-pandemie zijn er restricties. Met vier bestuursleden achter de tafel mogen er maximaal 32 personen in de zaal plaatsnemen. Plaats van handeling is het dorpshuis Ons Huis in de Torenstraat op West. Aanvang 19.30 uur.