januari 2020

Evaluatie festival Eilân

Door Gerard Muiser op do, 23/01/2020 - 18:08

Evaluatie Eilân Festival

Geachte Voorzitter; College en Raadsleden en alle aanwezigen.

SOS heeft er behoefte aan om haar beweegredenen om de procedure in te gaan jegens het festival, hierbij nog eens in het kort weer te geven en te verduidelijken.