Nieuwe Miedbringer

Door Gerard Muiser op do, 28/03/2024 - 14:11

Nieuwe Miedbringer

Het eerste nummer van De Miedbringer van het nieuwe jaar 2024 komt uit rond of na de Pasen. Op het oude jaar 2023 wordt door onze secretaris Jaap Smit in deze editie teruggeblikt via het jaarverslag. 
Ook in deze Miedbringer, zoals u al had verwacht, een fraaie luchtfoto van onze trouwe Terschellinger donateur Gerrit Bart Volgers. Hierop is onder meer de seinpaal te zien, die op initiatief van SOS wordt gerenoveerd. Secretaris Jaap Smit licht ons in over de stand van zaken.
Voorzitter Spanjer noemt in zijn voorwoord zaken, die op Terschelling spelen en SOS aangaan. En hij benadrukt zaken, die door onze stichting gesteund worden, zoals via financiële bijdragen aan de totstandkoming van Terschellinger boeken.
Voorts nog meer bijdragen van secretaris Smit, zoals het kwartaaljournaal en het jaarverslag over 2023 en artikeltjes over de ANBI-status van SOS, het Strieper kerkhof en de kleine kaap op de Boschplaat, allebei onder beheer van SOS.
Het blijft een lastige opgave, het  actualiseren van onze website sos-terschelling.nl. Een hele toer, die helaas niet regelmatig lukt. Het is en blijft vrijwilligerswerk, hulp is nog steeds welkom. Toch blijft het raadzaam af en toe deze site te raadplegen, omdat er van tijd tot tijd items op staan, die niet meer in de meest actuele Miedbringer konden worden opgenomen. Verder is de site als archief van belang, omdat alle Miedbringers van de laatste negen jaar, sinds 2015, daar gelezen kunnen worden, alsmede berichten van jaren geleden. 
Veel lees- en kijkplezier toegewenst, evenals een goede lente en zomer. De volgende Miedbringer staat gepland in augustus, met daarin onder meer de aankondiging van de jaarlijkse donateursvergadering.

Gerard Muiser, bestuurslid van SOS en eindredacteur van het contact- en mededelingenblad De Miedbringer