Staat van lasten en baten

Stichting Ons Schellingerland Begroting 2020

 

Stichting Ons Schellingerland Begroting 2020

STAAT VAN LASTEN EN BATEN                       Begroting Realisatie Begroting Begroting

                                                                            2018          2018        2019        2020

BESTUURSKOSTEN

Vergaderkosten dgl./alg.bestuur                         € 150           € -          € 165       € 165

Representatiekosten                                          € 100          € 253      € 150       € 150

Overige bestuurskosten                                    € 300         € 250        € 300       € 300

ADMINISTRATIEKOSTEN

Adm.tie/computerkosten                                   € 280           € 45       € 280        € 280

Abonnementen/contributies                              € -            € -          € -             € -

Telefoon/overige comm.kosten                        € -            € -          € -             € -

Advertentiekosten                                           € 150       € 95       € 100         € 100

DONATEURSKOSTEN

Druk/verzendkosten Miedbringer                    € 5.000      € 4.706  € 6.000     € 6.000

Kosten donateursvergadering                        € 550          € 477     € 600        € 600

ALGEMENE KOSTEN

Assuranties                                                    € 122          € 122     € 122        € 122

Juridische/advieskosten                                € 1.000       € 846     € 1.000     € 1.000

Juridische/advieskosten restitutie                  € -               € -333     € -           € -

Bankkosten                                                    € 200           € 183      € 200       € 200

Webkosten                                                     € 100           € 218      € 250       € 250

Beheerskosten " Strieperkerkhof "                 € 300           € 353      € 360       € 360

Beheerskosten " Sjouw "                               € 100           € -           € 100       € 100

Beheerskosten " Seinpaal "                           € -                € -           € -            € -

Beheerskosten " Kaap "                                 € -                € -           € -            € -

Bijdragen onbenoemde projecten                  € 200           € 750      € 500        € 1.000

Overige algemene kosten                              € -                € 42        € -             € -

LASTEN TOTAAL                                         € 8. 552       € 8.007   € 1 0. 1 27  € 1 0. 627

OPBRENGSTEN

Donaties/Giften                                             € 8.800         € 10.519   € 9.300     € 11.000

Subsidies                                                       € 260             € 353        € 360       € 360

Rentebaten                                                     € -                  € 11          € -            € -

BATEN TOTAAL

RESULTAAT                                               € 508                €2.876       €- 467    €733