Op de bres voor Terschelling

De stichting heeft als doel het behouden en het verbeteren van de karakteristieke natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van Terschelling (het 'eilander eigene'), ondermeer naar beeldkwaliteit, plaats, schaal, vorm en materiaalgebruik.