Uitspraak rechtbank festival Eilân

Door Gerard Muiser op vr, 20/10/2023 - 18:03

Beste donateurs,

 

De rechtbank Noord-Nederland heeft uitspraak gedaan in 5 zaken betreffende het Eilan Festival. In 3 daarvan is S.O.S. betrokken geweest, namelijk het beroep tegen de Wnb-vergunning, geluidsontheffing en omgevingsvergunning.

 

De rechtbank heeft ons beroep tegen de Wnb-vergunning en geluidsontheffing gegrond verklaard. Er is onvoldoende rekening gehouden met de stikstofdepositie t.g.v. de extra afvaarten en het geluidaspect is onvoldoende onderzocht. Dat betekent dat de vergunning en ontheffing zijn vernietigd, waarmee op dit moment het festival geen doorgang zal kunnen vinden. Wellicht dat de organisator opnieuw een onderzoek laat verrichten naar deze aspecten en opnieuw een vergunning/ontheffing zal aanvragen, maar dat wachten we af. Ik zie het festival in 2024 niet gebeuren.

 

Het beroep tegen de omgevingsvergunning is ongegrond. Volgens de rechtbank ligt aan het besluit een voldoende ruimtelijke onderbouwing ten grondslag.

 

De andere 2 zaken betreffen het beroep van de organisator tegen de weigering van een evenementenvergunning door de burgemeester. Dat beroep is gegrond verklaard. In feite is de burgemeester te kort door de bocht gegaan. Maar dat betekent niet dat het festival doorgaat gelet op de andere gegronde beroepen.

 

De laatste zaak betrof een zelfstandig beroep, dat niet ontvankelijk is verklaard.

 

Al met al goed nieuws, maar er is nog geen definitief oordeel. Zoals gezegd, de organisator kan nog in hoger beroep of opnieuw onderzoek doen, maar hij kan zich ook definitief terugtrekken van ons mooie eiland.

Voorzitter J.W. Spanjer