Oversteek

Door Gerard Muiser op vr, 29/11/2019 - 10:11

Oversteek

Op 20 september, Nationale Plasdag, staken wij de plas over. Zo'n twee uur klotste het
zilte water rondom ons. Terwijl de vaste wal vervaagde, rees in de verte de toren van
het eiland. Vanaf het bovendek zag ik hoe een eenzame kanovaarder vaste walwaarts
peddelde. Als we de boot afrijden, glijdt een gevoel van thuiskomen om de schouders.
Vanaf het havenplein kent de wagen de weg naar het vakantieverblijf. Na binnentreden
begroet een mus ons achter het glas van de houtkachel. Wij verlossen hem, maar na
plaatsing in het struweel volgt een langzaam afsterven.
Onder de Pannen serveert 's avond sliptongen die elders op deze zandpaat niet smaakvoller gebakken worden. Daarna fiets ik naar gebouw de Kraak waar eilandbewaarders
hun jaarlijkse donateursvergadering houden. In 2016 ben ik weer toegetreden. Beelden
van bestuurders uit de vorige eeuw: Volkert Spanjer, Jan Deodatus, Cees Roggen, Gerrit
Luidinga, Jet Schroo, Kees Doeksen, Cor Smit schieten door mijn hoofd. Jaap Bos stemt
toe dat ik naast hem plaats neem. Zijn stemgeluid herken ik uit duizenden. Het klapstuk
van de bijeenkomst is de rechterlijke uitspraak een muziekfestival voorafgaand aan
Springtij 2019 niet toe te staan. De bevolking van dit evenementeneiland blijkt verdeeld.
Moet er nog meer bij, wat wel en wat niet?
De gemeentebestuurders, in afwachting van een evaluatie, zullen er goed aan doen bij
de opstelling van een evenementenbeleid de bevolking meer dan ooit vroegtijdig te
raadplegen nog voor ambtelijke concepten de verdeeldheid vergroten. Staatsbosbeheer,
als zelfstandige bedrijfsorganisatie met een verdienmodel, dient naast te beheren, ook
te beschermen. Hoewel ons land om zijn poldermodel geroemd wordt, is de eilanderpolder heilig. Hier geen festivals. Een duinmeertje nabij Natura 2000 gebied blijkbaar niet. Na afloop zingen we twee coupletten van het eilander volkslied. Ze staan op
mijn telefoon, dus ik hoef niet te verzaken.
Het weekeinde is zonovergoten. Sunday seahunterday. Via Mooi Weer.nl snel geregeld.
Captain Hans voert ons bekwaam en gezwind in een uur over de plas tussen de eilanden. Op tijd terug om Max als derde te zien eindigen en Daley een gele kaart te zien
pakken. De grijze golvers hebben deze week de overhand op het eiland. Maandag is Bday. Buitendijks fietsen en Boekenboer bezoeken. Dankzij internet bekijk ik 's avonds
een raadsavond worstelen in mijn woonplaats. De behandeling BVO Rijn en Braassem en
de Omgevingsvisie zijn de slachtoffers. Goede wil compenseert het gebrek aan inhoud
bij de worstelaars niet.
Dinsdag K-day. Kringloopwinkel der plaatselijke zangers steunen en Kapsalon LuckyLook. 's Avonds komen de eilandbestuurders bijeen. Duurzaam vergaderen geldt hier
nog niet. Veel tijdverlies door schorsingen( een plaatselijk handelsmerk) en herhaling
van commissievergadering. Het bieden van schuilgelegenheid aan dieren van hobbyboeren in 2013(!) per motie aangezwengeld dreigt zes jaar later op termijn geplaatst te
worden bij gebrek aan capaciteit voor het opstellen van beleidsregels. Via amendering
met acht kaders neemt de raad plaats op de uitvoeringsstoel. CDA raadslid Van der
Wielen incasseert lof voor zijn inzet. Als wethouder heeft hij geen voorstel gedaan.
Moties vreemd aan de orde van de dag zijn hier een veelvuldige hobby. Het presidium
heeft bedacht ingekomen stukken niet meer actief te delen via de site. Je mag nu
bellen: 0562 446244. Dat ga ik binnenkort doen en bestel ze allemaal. Desnoods via
een WOB-procedure. De Toekomstvisie Terschelling 25 was zonder uitvoeringsprogramma al een papieren tijger, maar kan nu als dode letter op het Stryperkerkhof worden bijgezet. Aan People, Profit, Planet kan een P worden toegevoegd: Papiermand.
Ook woensdag is K-day. Kerkkringloopwinkel, Kaap Hoorn en Kerkhof St Jan ontsnappen niet aan onze aandacht. De nieuwbouw Kaap Hoorn wacht nog twee jaar. Onvoorziene omstandigheden. Op het kerkhof groet ik Teunis Schol, Piet IJsco en en Kees
(Forol betanket) Roggen. Ik zal ze geen gezelschap houden, doch ooit bij paal 10.4 in
zee verstrooid worden. Een wandeling over het brede strand voert ons er langs.
Het hemd is nader dan de rok vindt 's avonds zijn toepassing. Ik bekijk de raadsvergadering van Kaag en Braassem. Met name de gewijzigde zienswijze van de raad voor de
regionale agenda Holland Rijnland heeft mijn belangstelling. De raad persisteert en laat
zich geen oor aannaaien door zijn vertegenwoordigers in het algemeen bestuur, die de
zienswijze alsnog kalt willen stellen. De raad is het hoogste gezagsorgaan in deze. Op
30 oktober zal duidelijk worden dat deze uitstel-raadszienswijze sneeft.
Donderdag treedt Pluvius aan en kan achterstallig leeswerk worden weggewerkt. De
Duurzaamheidsmarkt in de Tonnenloods vraagt weinig tijd. We verplaatsen ons naar
Isola Bella op een tijdstip dat nog alle aandacht beschikbaar is. Gerecht 724/725 omspoeld door goede wijn verschaft genoegen. 's Avonds zie ik Nanning Mol (VVD) afscheid nemen van een kortstondig wethouderschap in Voorschoten. Een replica van
het paard van Voorschoten valt hem ten deel. Een enthousiaste afscheidspeech. 30
september wordt hij geïnstalleerd als burgemeester van Laren(N-H) . Zijn maat en
beoogd opvolger, Sjoerd van den Dool, wordt door een handhavingsverzoek van zijn
buren alsnog pootje gelicht. De partij trekt zijn kandidatuur in.
Vrijdag wisselen zon en regen. Dat mag niet deren. De koffie in de Bessenschuur, de
lunch thuis en 's middags een Schoemrakkers afspraak met een goede kennis in Zonneweelde. Traditioneel nemen we geen restanten Berenburg mee naar huis. De weduwe
Joustra, althans haar fles, wordt tot op de bodem aangesproken.
De terugoversteek, een dag eerder dan gepland, maakt melancholiek. Mooie wolkenluchten als we de haven uitvaren.In gedachten hoor ik de eindtune Farewell Blues van
de Ramblers onder leiding van Theo Uden Masman met de vertrouwde afkondiging:
“Maarrr..... wij komen terug”. Dat is al 47 jaar gelukt. Op naar de 48. Verslaafd als ik
ben. Maar dit is wel een gezonde verslaving. Een dag later varen we al weer. Nu door de
Amsterdamse grachten. Een feestvaart wegens een vijftig jarig bestaan.
Henk van Tol.
(badgast sinds 1972)