Havenfront, reactie SOS aan gemeente Terschelling

Door Gerard Muiser op ma, 01/07/2019 - 11:21

Inspraak Raadscommissie 26 juni. Onderwerp: Havenfront.

Geachte leden van de Raad, geacht College en alle aanwezigen.

SOS wil hierbij graag even wat zeggen over de “Randvoorwaarden en Uitvoerings programma Havenfront”. Het behelst het gehele havenfront, beginnende bij de Jachthaven en eindigende bij de Kom. Over alle gedeeltes valt wel iets te zeggen, maar in het ons het toegemeten tijdsbestek in deze vergadering is dit bijna onmogelijk. Daarom pak ik er een paar items uit.

Overigens heeft SOS dit onderwerp al eens schriftelijk belicht en wel per brief, gedateerd 13 november 2017 en gericht aan de Gemeenteraad. Maar toen ging de discussie merendeels over het nut of noodzaak van een tweede laad/losbrug.

Voorzitter, ik begin met de W.B.-kade. We kennen allemaal nog het beeld van vroeger. De “Holland” aan de buitenkant van de steiger. PESK oftewel: paraat en start klaar. En daarnaast de reddingboot Brandaris. Beiden gereed om bij het eerste noodsignaal direct uit te varen.

Dit beeld is velen van ons op het netvlies gegrift. Daarom pleiten wij voor behoud van het eerste en het tweede dok met de bijbehorende karakteristieke houten steigers. Voorzitter, wij horen nu over drijvende steigers en bruine vloot schepen die dwars op de kade moeten gaan afmeren. Voorzitter, als gepensioneerd kapitein kan ik U wel vertellen dat je een schip, hoe groot of hoe klein dan ook, altijd tegen de stroom in moet afmeren. En al helemaal nooit dwars op de stroom. Dat is gewoon vragen om ongelukken en schade.

Ook weten wij van de ijzeren vouwschotten in het talud van de kade. Deze vouwschotten zijn al slecht en zullen in de toekomst voor de nodige problemen gaan zorgen, met torenhoge kosten van dien. Ik denk b.v. aan verzakkende kades.

Ons land heeft veel kennis in huis. Nederlandse baggeraars hebben heel veel werk in o.a. de Perziche golf verricht en weten van wanten betreffende havenaanleg, etc. Daarom geven wij U de raad om advies van Nederlandse baggeraars in te winnen en zij zullen zeker met een pasklaar antwoord komen hoe de W.B.- kade aan te pakken en nog belangrijker: toekomstbestendig te maken.

Voorzitter, dan heb ik nog een vraag over een eventuele aanlegmogelijkheid achterin de haven. Wat wordt de capaciteit; moeten we denken aan 5 ton, of aan 50 ton? Of misschien nog meer? Kortom, wat is de bedoeling hiervan?

Dit was het voorzitter, ik dank U wel.